FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY zaprasza do udziału w projektach: „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych”