Wiadomości WUP Lublin

Punkt Informacyjny Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na Dniach Kariery w Lublinie

Stoisko wystawiennicze Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 na Dniu Kariery w Lublinie 23 marca 2017r. Podczas Dni Kariery w Lublinie pracownicy Wydziału Realizacji PO WER WUP w Lublinie obsługiwali stoisko wystawiennicze, gdzie udzielali informacji na temat możliwości skorzystania ze wsparcia oferowanego...

PO WER na targach pracy

Punkt kontaktowy PO WER podczas VI edycji Targów Pracy i Edukacji w Łukowie 17 marca 2017 r, przygotował stanowisko wystawiennicze, na którym pracownicy Wydziału Realizacji PO WER WUP w Lublinie udzielali informacji na temat możliwości wsparcia kierowanych do osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Wytyczne są stosowane od 30 marca 2017 r. Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego stosowania przez właściwe instytucje przepisów w zakresie trybów wyboru projektów, z uwzględnieniem specyfiki procedur wyboru projektów współfinansowanych ze środków...

Lista zawartych umów o dofinasowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2017 roku POWR.01.01.02-IP.16-06-001_2017

Załączniki Lista_zawartych_umow_o_dofinasowanie_projektow_pozakonkursowych_powiatowych_urzedow_pracy_w_2017_roku_POWR.01.01.02-IP.16-06-001_2017_stan15.03.2017 ...

Filmy edukacyjne „Fundusze Europejskie krok po kroku”

Przygotowaliśmy serię filmików pokazujących jak zdobyć wsparcie z Funduszy Europejskich , kto może liczyć na dofinansowanie, a także gdzie szukać bezpłatnych i sprawdzonych informacji na ten temat. Każdy film jest dedykowany innej grupie i przedstawia dopasowaną do niej ofertę unijnego wsparcia. Oglądając je dowiesz się...

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

8 marca 2017 r. minister Paweł Chorąży podpisał siódmą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER). Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące kwestie: I. Ogólny opis Programu oraz głównych warunków...

Informacja dla beneficjentów PO WER i RPO - rozpoczęto monitoring projektów pod kątem praktycznego stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło realizację umowy dotyczącej bieżącego monitoringu projektów Programu Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnych Programów Operacyjnych w części EFS, w zakresie stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.   Usługa będzie realizowana przez konsorcjum składające się z:...

Zgłoś swój projekt unijny do europejskiego konkursu RegioStars 2017!

Ruszył konkurs RegioStars 2017 dla projektów zrealizowanych z Funduszy Europejskich, organizowany corocznie przez Komisję Europejską. Poszukiwane są projekty innowacyjne, oryginalne i inspirujące dla innych. Nagrodą dla zwycięzcy w każdej kategorii konkursowej jest film promocyjny o projekcie, który będzie promowany...

WARSZTATY WIEDZY O RYNKU PRACY – Z nami bądź na bieżąco!

Zapraszamy na kolejną edycję Warsztatów wiedzy o rynku pracy organizowanych  przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie.   Termin: 22 marca...

Informacja o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania POWR.01.01.02-IP.16-06-001/17

Załączniki Informacja-o-projektach-ktore-zostaly-wybrane-do-dofinansowania-POWR.01.01.02-IP.16-06-001_17_stan-na-dzien-21.02.2017r ...

Wyświetlanie 161 - 170 z 252 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10