Wiadomości WUP Lublin

Wzory dokumentów związane z zabezpieczeniem umowy o dofinansowanie - konkurs POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16

Do pobrania: Wzory dokumentów związane z zabezpieczeniem umowy o dofinansowanie - konkurs POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 Załączniki ...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2017 roku - POWR.01.01.02-IP.16-06-001/17

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2017 roku   Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca PO WER ogłasza nabór nr POWR.01.01.02-IP.16-06-001/17 Od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia 20 stycznia 2017 r. na składanie wniosków o...

Biuletyn "Fundusze Europejskie w Polsce", nr 42

Znaczną część powierzchni kwartalnika poświęcamy integracji społecznej, spółdzielniom socjalnym oraz usługom na jakie mogą liczyć osoby niesamodzielne. I to zarówno najmłodsi jak i nestorzy naszych rodzin. Na łamach biuletynu zachęcamy też do powrotów polskich naukowców, którym w badaniach pomaga Fundacja na rzecz Nauki...

Prześlij zdjęcie projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich wraz z opisem i wygraj atrakcyjne nagrody!

Prześlij zdjęcie projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich wraz z opisem i wygraj atrakcyjne nagrody! od 10.01.2017 do 10.03.2017 Pełny artykuł dostępny pod tym adresem.

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 PO WER 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Instytucja Pośrednicząca PO WER  informuje o dokonaniu zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.06-001/16. Wprowadzona zmiana dotyczy: Aktualizacji załącznika nr 4 Harmonogram...

Wzory dokumentów do pobrania przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie

Wzory dokumentów do pobrania przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie - konkurs POWR.01.02.01 - IP.16-06-001/16 Załączniki Załącznik nr 3 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług ...

Pomoc techniczna w ramach PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na lata 2017-2018" Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie jako Instytucji...

Aktualny wykaz kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w dziedzinie zatrudnienie

Do pobrania aktualny (28.12.2016) wykaz kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w dziedzinie zatrudnienie. Załączniki ...

Rozstrzygnięcie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zgodnie z art. 46 ust.4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) publikuje Listę projektów,...

Wyświetlanie 161 - 170 z 231 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10