Wiadomości WUP Lublin

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 12-15 maja

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to ogólnopolskie wydarzenie organizowane już po raz trzeci, podczas którego beneficjenci „otwierają swoje projekty" dla odwiedzających. Realizowane będą w dniach 12 – 15 maja 2016 r. przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z większością instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w...

Informacja dla Beneficjentów podpisujących umowy o dofinansowanie

    Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy – w wersji rejestruj zmiany. Załącznik 6 Wnioski o nadanie_zmianę_wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej ...

Spotkania informacyjno-promocyjne dotyczące konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaprasza podmioty i instytucje zainteresowane aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy,...

Wzory dokumentów związane z zabezpieczeniem umowy o dofinansowanie

Do pobrania wzory dokumentów związane z zabezpieczeniem umowy o dofinansowanie

Ogłaszamy Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie - Instytucja Pośrednicząca PO WER ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin ogłasza konkurs nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Nabór wniosków prowadzony jest od dnia 30 kwietnia...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2016 roku - POWR.01.01.02-IP.16-06-001/16

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2016 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca PO WER ogłasza nabór nr POWR.01.01.02-IP.16-06-001/16 Od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia 29 lutego 2016 r. na składanie wniosków o dofinansowanie...

Baza konkurencyjności dla perspektywy finansowej 2014-2020

Informacja o uruchomieniu docelowego narzędzia do upubliczniania zapytań ofertowych przeznaczonego dla beneficjentów programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020. W dniu 7.12.2015 r. udostępniono docelową Bazę konkurencyjności dla perspektywy finansowej 2014-2020. Nowe narzędzie dostępne jest pod adresem ...

Ponad 62 mln zł dla młodych bezrobotnych - pierwsze umowy na środki unijne z perspektywy finansowej 2014-2020 podpisane

W piątek, 14 sierpnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w obecności Wicemarszałka Krzysztofa Grabczuka podpisał pierwsze umowy o dofinansowanie z powiatowymi urzędami pracy. Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Programu Operacyjnego Wiedza...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (aktualizacja 28.12.2016)

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zwany dalej IP PO WER) zaprasza do składania wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w dziedzinie zatrudnienie. Ogłoszenie o naborze...

Wyświetlanie 171 - 180 z 183 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10