Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 PO WER 2014-2020