POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 PO WER 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Instytucja Pośrednicząca PO WER informuje, iż w związku z podjęciem przez Komitet Monitorujący PO WER w dniu 20 czerwca 2017 r. Uchwały zatwierdzającej zmianę kryteriów dostępu określających...

Wyjaśnienia odnośnie kwalifikowania rolników. Poddziałanie 1.2.2 PO WER

Do pobranie dokument: Wyjaśnienia odnośnie kwalifikowania rolników. Poddziałanie 1.2.2 PO WER Załączniki Wyjaśnienia odnośnie...

Zestawienia (POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15)

Załączniki Zestawienie wszystkich wniosków przekazanych na KOP na ocenę formalną Zestawienie wniosków, które...

Najczęściej zadawane pytania (poddziałanie 1.2.2)

Czy w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 narzucone zostały kwoty (min/max w PLN) wartości projektów? W Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 nie określono kwoty minimalnej/maksymalnej...

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15

Załączniki Zestawienie umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001_15 - aktualizacja ...

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 PO WER 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Instytucja Pośrednicząca PO WER   informuje o dokonaniu zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 w związku z zaakceptowaniem przez Instytucję Zarządzającą PO WER wzoru...

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 PO WER 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Instytucja Pośrednicząca PO WER informuje o dokonaniu zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 w związku z aktualizacją Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla PO WER...

Komunikat dotyczący zmiany załącznika nr 15 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 PO WER 2014-2020

Komunikat dotyczący zmiany załącznika nr 15 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 PO WER 2014-2020 Wzór  minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu PO WER 2014-2020 Instytucja...

Informacja o zwiększeniu alokacji na konkurs nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15

W związku ze zwiększeniem pierwotnej kwoty alokacji na konkurs nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 (decyzja Ministerstwa Rozwoju pismo znak:  DZF.IX.8620.30.2016.MI.1 z dnia 14 kwietnia 2016 r.) Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie –...

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NR POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zgodnie z art. 46 ust.4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności...

Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 (aktualizacja 04.02.2016)

  Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca PO WER   Ogłasza Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15   Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 24 sierpnia 2015 r. do dnia 4 września 2015...