POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 PO WER 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Instytucja Pośrednicząca PO WER   informuje o dokonaniu zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 w związku z zaakceptowaniem przez Instytucję Zarządzającą PO WER wzoru...

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 PO WER 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Instytucja Pośrednicząca PO WER informuje o dokonaniu zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 w związku z aktualizacją Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla PO WER...

Komunikat dotyczący zmiany załącznika nr 15 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 PO WER 2014-2020

Komunikat dotyczący zmiany załącznika nr 15 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 PO WER 2014-2020 Wzór  minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu PO WER 2014-2020 Instytucja...