POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15

Najczęściej zadawane pytania (poddziałanie 1.2.2)

Czy w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 narzucone zostały kwoty (min/max w PLN) wartości projektów? W Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 nie określono kwoty minimalnej/maksymalnej...

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15

Załączniki Zestawienie umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001_15 - aktualizacja ...

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 PO WER 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Instytucja Pośrednicząca PO WER   informuje o dokonaniu zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 w związku z zaakceptowaniem przez Instytucję Zarządzającą PO WER wzoru...

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 PO WER 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Instytucja Pośrednicząca PO WER informuje o dokonaniu zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 w związku z aktualizacją Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla PO WER...

Komunikat dotyczący zmiany załącznika nr 15 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 PO WER 2014-2020

Komunikat dotyczący zmiany załącznika nr 15 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 PO WER 2014-2020 Wzór  minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu PO WER 2014-2020 Instytucja...

Informacja o zwiększeniu alokacji na konkurs nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15

W związku ze zwiększeniem pierwotnej kwoty alokacji na konkurs nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 (decyzja Ministerstwa Rozwoju pismo znak:  DZF.IX.8620.30.2016.MI.1 z dnia 14 kwietnia 2016 r.) Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie –...