POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16

Do pobrania: Zestawienie umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 Załączniki ...

Wzory dokumentów związane z zabezpieczeniem umowy o dofinansowanie - konkurs POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16

Do pobrania: Wzory dokumentów związane z zabezpieczeniem umowy o dofinansowanie - konkurs POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 Załączniki ...

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 PO WER 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Instytucja Pośrednicząca PO WER  informuje o dokonaniu zmiany w Regulaminie konkursu nr...

Rozstrzygnięcie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zgodnie z art. 46 ust.4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności...

Zestawienia (POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16)

Załączniki Zestawienie wniosków, które wpłynęły do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w odpowiedzi na konkurs nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001_16_ ...

Ogłaszamy Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie - Instytucja Pośrednicząca PO WER ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin ogłasza konkurs nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w...