Informacje odnośnie naborów pozakonkursowych

Powrót

Komunikat dotyczący zmian w dokumencie pn. Ogłoszenie o naborze i realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2016 – numer naboru POWR.01.01.02-IP.16-06-001/16.