Informacje odnośnie naborów pozakonkursowych

Powrót

Dotyczy naboru nr POWR.01.01.02-IP.16-06-001/17 projektów pozakonkursowych PUP/MUP - kryterium dostępu nr 8.