Informacje odnośnie naborów pozakonkursowych

POWR.01.01.02-IP.16-06-001/15

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2015 roku - POWR.01.01.02-IP.16-06-001/15

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2015 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca PO WER ogłasza nabór nr POWR.01.01.02-IP.16-06-001/15 ...