Informacje odnośnie naborów pozakonkursowych

POWR.01.01.02-IP.16-06-001/17

Dotyczy naboru nr POWR.01.01.02-IP.16-06-001/17 projektów pozakonkursowych PUP/MUP - kryterium dostępu nr 8.

W związku z licznymi pytaniami związanymi ze spełnieniem przez PUP/MUP kryterium dostępu nr 8: „Jeżeli  projekt zakłada szkolenia zawodowe muszą one odpowiadać bieżącym potrzebom rynku pracy" oraz uzasadnieniem do...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2017 roku - POWR.01.01.02-IP.16-06-001/17

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2017 roku   Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca PO WER ogłasza nabór nr POWR.01.01.02-IP.16-06-001/17 ...