Szkolenia w ramach środków EFS

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertę szkoleń, które są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia skierowane są do różnych grup odbiorców: osób młodych w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, osób...

Od bierności do aktywności osób młodych - projekt p.t. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zamość i powiecie zamojskim (II)”

Przystępując do projektu p.t. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zamość i powiecie zamojskim (II) " masz możliwość:   skorzystania z pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego nabycia, podniesienia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy poprzez szkolenia, ...

"Szansa na start!" Projekt realizowany przez PLUSK POLSKA Sp. z o.o. sp. k.

      Informujemy o realizacji projektu „Szansa na start!" nr POWR.01.02.02-06-0010/15 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Co jest celem projektu? Celem głównym projektu „Szansa na start!" jest podniesienie...

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY zaprasza do udziału w projektach: „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych”

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY zaprasza do udziału w projektach: „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych" „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych"   Dla kogo? Mieszkańcy województwa lubelskiego z wykształceniem minimum gimnazjalnym w...

Fundacja ECO zaprasza do udziału w projekcie "Start w ECOlogię"

    Fundacja ECO ruszyła z projektem „Start w ECOlogię". W ramach projektu będzie można skorzystać z doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, stażu, szkolenia zawodowego - Instalator Odnawialnych Źródeł Energii opatrzonych certyfikatem. Zostanie przeszkolonych 120 osób niepracujących z województwa lubelskiego,...

KDK Info sp. z o.o. realizuje projekt „Start w przyszłość”

KDK Info sp. z o.o. realizuje projekt „Start w przyszłość" nr. POWR.01.02.02-06-0021/15 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby młode zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego, w wieku 15-29 lat...

Projekt "Lepsza przyszłość" realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL w partnerstwie z Fundacją Akademia Pomysłu

Projekt „Lepsza przyszłość" realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL w partnerstwie z Fundacją Akademia Pomysłu . Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy...