Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaprasza na spotkanie pt. „Lubelskie wspiera młodych"
Dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego na rzecz wsparcia osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
.


Termin spotkania: 1 grudnia 2017 r. o godz. 10.00
Miejsce spotkania: Hotel
Kozak ul. Hrubieszowska 37 w Chełmie.
 
Spotkanie skierowane jest do osób młodych pozostających bez pracy na lokalnym rynku, podmiotów działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób młodych oraz podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny - prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa w spotkaniu poprzez formularz zgłoszeniowy


__________________________________________________________________________________________
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaprasza na spotkanie pt. „Lubelskie wspiera młodych"
Dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego na rzecz wsparcia osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.


Termin spotkanie: 16 listopad 2017 r. o godz. 10.00
Miejsce spotkania: Hotel Koronnym ul. Koszary 7 w Zamościu.


Spotkanie skierowane jest do osób młodych pozostających bez pracy na lokalnym rynku, podmiotów działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób młodych oraz podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnością z powiatu biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny -
prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa w spotkaniu poprzez formularz zgłoszeniowy

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Spotkanie robocze dla Beneficjentów oraz Partnerów realizujących projekty w ramach PO WER Działanie 1.2 POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15

Termin spotkania: 20 października 2017 r. godz. 9.00
Miejsce spotkania: WUP w Lublinie - Wydział Realizacji PO WER sala 100, I piętro ul. Lubartowska 74A w Lublinie.


Spotkanie robocza dla Beneficjentów oraz Partnerów realizujących projekty w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Spotkanie robocze dla Beneficjentów oraz Partnerów realizujących projekty w ramach PO WER Działanie 1.2 POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16

Termin spotkania: 02 października 2017 r. godz. 9.00
Miejsce spotkania: WUP w Lublinie - Wydział Realizacji PO WER sala 100, I piętro ul. Lubartowska 74A w Lublinie.


Spotkanie robocza dla Beneficjentów oraz Partnerów realizujących projekty w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.
Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: k.misiura@wup.lublin.pl
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Spotkanie robocze  dla realizatorów projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Termin spotkania: 25 września 2017 r. godz. 10.00
Miejsce spotkania: WUP w Lublinie - Wydział Realizacji PO WER sala 100, I piętro ul. Lubartowska 74A w Lublinie
.


Spotkanie robocze dla PUP/MUP podmiotów realizujących projekty pozakonkursowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: e.wasag@wup.lublin.pl

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI PT. „WSPARCIE MŁODYCH WARUNKIEM SUKCESU"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie pt. „Wsparcie młodych warunkiem sukcesu", która organizowana jest w ramach działań informacyjno - promocyjnych Wydziału Realizacji PO WER. Wydarzenie to odbędzie się w dniu 11 września 2017 roku o godz. 9.30 w sali kinowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (Plac Teatralny 1).
 Konferencję honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski.

Celem konferencji jest promowanie działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na terenie województwa lubelskiego skierowanych do osób młodych w wieku 15-29 lat (młodzież NEET), a także  zaprezentowanie w jaki sposób projekty realizowane w ramach PO WER wspierają pracodawców i jak fundusze europejskie łamią bariery, umożliwiając osobom z niepełnosprawnością  udział w projektach.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy: osoby młode, Pracodawców, Podmioty realizujące projekty w ramach PO WER, Instytucje działające w obszarze aktywizacji zawodowej na rzecz osób młodych, Instytucje samorządowe, Instytucje Rynku Pracy, Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz Przedstawicieli oświaty..

 

Aby wziąć udział w konferencji należy do 5 września 2017 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy. O udziale w spotkaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 46 35 349, lub e-mail: e.wasag@wup.lublin.pl
Patronat

 


________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Spotkanie informacyjne pt. „Aktywizacja osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020"

Organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku

 

Termin spotkania: 4 sierpnia 2017 r. godz. 09.30

Miejsce Spotkania: Kompleks Gastronomiczno-Rozrywkowo-Hotelowym Lachówka w Świdniku, przy ul. Budowlanej 1 w Świdniku

 

 

Spotkanie informacyjne dla osób młodych (od 15 do 29 r. ż) potencjalnych uczestników projektów, dla instytucji realizujących projekty w ramach PO WER, potencjalnych realizatorów, lokalnych przedsiębiorstw.

Plan spotkania: 

- Otwarcie spotkania i wprowadzenie
- Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie lubelskim
- Osoby młode na rynku pracy - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – jako dobry start dla młodych (przedstawienie oferty programowej dla osób młodych)
- Przerwa kawowa
- Dobre praktyki w ramach projektów PO WER
Fundusze Europejskie bez barier – usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością
- Efektywne warunki zatrudnienia w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
- Wyróżnienia dla pracodawców aktywnych w PO WER-ze
- Lunch
- Dyskusja, wolne wnioski

 


Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu  do dnia 01.08.20117 r.  pocztą elektroniczną na adres: e.galant@praca.gov.pl  lub pod nr tel. 81 461 35 20, 81 461 35 23 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Konferencja informująco-promująca
 Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Termin spotkania:  27 czerwca 2017 r. godz.9.00
Miejsce Spotkania:  „Dworek Jolanta" w Czosnówce, ul. Bialska 66,  21-500 Biała Podlaska
 

 

Program konferencji:

• Otwarcie konferencji
• Wystąpienia oficjalne zaproszonych gości
• „Rynek pracy województwa lubelskiego" – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Filia w Białej Podlaskiej
• Aktualna sytuacja osób młodych na lubelskim rynku pracy – dane statystyczne.- Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
• „Krajowy Fundusz Szkoleniowy jako narzędzie dostosowywania się do wymagań rynku pracy" – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Filia w Białej Podlaskiej
• „Procedura ubiegania się o środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego" – Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej
• „Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy wspierające rynek pracy w województwie lubelskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
• Bezrobocie wśród osób młodych – jak polityka UE wpłynęła na zmianę sytuacji. - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
• Czynniki aktywizacyjne osoby młode. Czynniki aktywności zawodowej osób młodych – Raport z badań ilościowych. Barometr Zawodów. - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
• Bieżąca informacja dotyczące postępu prac nad wdrażaniem PO WER  2014 – 2020.- Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
•  „Zmiany w przepisach prawa pracy dot. umów cywilno-prawnych i umów o pracę. Obowiązki pracodawcy w zakresie przygotowania pracownika do pracy" –  Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej
• „Możliwości uzyskania dofinansowania unijnego przez przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020" – Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
• Lunch

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji pocztą elektroniczną na adres m.piesta@wup.lublin.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 83 343 45 63 lub 605 903 48

 
__________________________________________________________________________________________

Seminarium pt. Problemy młodzieży NEET, a aktualna sytuacja na rynku pracy województwa lubelskiego.

Termin spotkania:  9 czerwca 2017 r. godz.9.00
Miejsce Spotkania: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (sala kinowa), ul. Plac Teatralny 1, Lublin

 
Do udziału w seminarium zapraszamy instytucje zainteresowane tematyką osób młodych,
a w szczególności realizatorów projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na seminarium pt. Problemy młodzieży NEET, a aktualna sytuacja na rynku pracy województwa lubelskiego.
Seminarium realizowane jest w ramach działań informacyjnych prowadzonych przez Wydział Realizacji PO WER, jako jedna z form wspomagających proces realizacji projektów. Proponowany Państwu program seminarium, został opracowany na podstawie przeprowadzonych spotkań, grup roboczych, indywidualnych konsultacji pomiędzy pracownikami Wydziału Realizacji PO WER,
a realizatorami projektów, którzy pomogli wysondować tematy oraz zagadnienia dotyczące projektów skierowanych do osób młodych (tzw. młodzież NEET). Celem seminarium jest wymiana informacji oraz doświadczeń wynikających z działań prowadzonych na rzecz aktywizacji osób młodych tzw. młodzież NEET.
 
Informacje organizacyjne:
  • seminarium odbędzie się 9.06.2017 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (sala kinowa), ul. Plac Teatralny 1, Lublin
  • seminarium rozpocznie się o godzinie 9.00
  • uczestnikom seminarium zapewniony zostanie pakiet materiałów informacyjnych
  • budynek dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością
  • udział w seminarium jest bezpłatny
  • parking na terenie CSK jest płatny
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów tel. (81) 46 35 349 lub 605 903 493
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Spotkanie informacyjne  "Aktywizacja osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020"
organizowane przez WUP w Lublinie Wydział Realizacji PO WER w współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie.


Termin spotkania: 12 maja 2017 r. godz.9.00
Miejsce Spotkania: Hotel Duet ul. Hrubieszowskiej 54, 22-100 Chełm

 

Spotkanie informacyjne dla osób młodych (od 15 do 29 r. ż) potencjalnych uczestników projektów, dla instytucji realizujących projekty w ramach PO WER, potencjalnych realizatorów, lokalnych przedsiębiorstw.

Plan spotkania:
- Otwarcie spotkania i wprowadzenie
- Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie lubelskim
- Osoby młode na rynku pracy - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – jako dobry start dla młodych (przedstawienie oferty programowej dla osób młodych)
- Przerwa kawowa
- Fundusze Europejskie bez barier – usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością
- Dobre praktyki w ramach projektu PO WER
- Lunch
- Efektywne warunki zatrudnienia w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
- Możliwości pozyskania dofinansowania na rzecz realizacji projektów w ramach PO WER dla młodych

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: e.wasag@wup.lublin.pl
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mobilny Punkt Informacyjny PO WER

5 maja 2017r. zapraszamy na bezpłatne konsultacje na których dowiesz się  jak otrzymać wsparcie w ramach PO WER.
Jesteś zainteresowany uzyskaniem wsparcia w ramach PO WER,  pozyskaniem dotacji? Chcesz wiedzieć, czy Twój pomysł otrzyma wsparcie? Jak wygląda droga po środki unijne? Odpowiemy na każde pytanie. Przyjdź na spotkanie!!

5 maja 2017r.  w godz. 08:30 – 11.00 - Urząd Gminy Sawin ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin
5 maja 2017r. w godz. 11:30 – 14.00 - Urząd Gminy Wola Uhruska ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Spotkanie informacyjne  "Aktywizacja osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020"
organizowane przez WUP w Lublinie Wydział Realizacji PO WER w współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Hrubieszowie.


Termin spotkania: 28 kwietnia 2017 r. godz.9.00
Miejsce Spotkania: Restauracja STAROPOLSKA ul. Kolejowa 8B, 22-500 Hrubieszów


Spotkanie informacyjne dla osób młodych (od 15 do 29 r. ż) potencjalnych uczestników projektów, dla instytucji realizujących projekty w ramach PO WER, potencjalnych realizatorów, lokalnych przedsiębiorstw.

Plan spotkania:
- Otwarcie spotkania i wprowadzenie
- Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie lubelskim
Osoby młode na rynku pracy - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – jako dobry start dla młodych (przedstawienie oferty programowej dla osób młodych)
- Przerwa kawowa
- Fundusze Europejskie bez barier – usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością
- Dobre praktyki w ramach projektu PO WER
- Lunch
- Efektywne warunki zatrudnienia w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
- Możliwości pozyskania dofinansowania na rzecz realizacji projektów w ramach PO WER dla młodych

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: e.wasag@wup.lublin.pl

 

 


Spotkanie robocze dla Beneficjentów oraz Partnerów realizujących projekty w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16

Termin spotkania: 27 kwietnia 2017 r. godz. 9.30
Miejsce spotkania: WUP w Lublinie - Wydział Realizacji PO WER sala 100, I piętro ul. Lubartowska 74A w Lublinie.


Spotkanie robocza dla Beneficjentów oraz Partnerów realizujących projekty w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.
Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: e.wasag@wup.lublin.pl

 


Spotkania informacyjne  "Aktywizacja osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020"
organizowane przez WUP w Lublinie Wydział Realizacji PO WER w współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy we Włodawie.


Termin spotkania: 26 kwietnia 2017 r. godz.9.00
Miejsce Spotkania: Hotel SPA "Rusałka", Okuninka VIII/10, 22-200 Włodawa


Spotkanie informacyjne dla osób młodych (od 15 do 29 r. ż) potencjalnych uczestników projektów, dla instytucji realizujących projekty w ramach PO WER, potencjalnych realizatorów, lokalnych przedsiębiorstw.

Plan spotkania:
- Otwarcie spotkania i wprowadzenie
- Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie lubelskim
Osoby młode na rynku pracy - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – jako dobry start dla młodych (przedstawienie oferty programowej dla osób młodych)
- Przerwa kawowa
- Fundusze Europejskie bez barier – usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością
- Dobre praktyki w ramach projektu PO WER - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
- Lunch
- Efektywne warunki zatrudnienia w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
- Możliwości pozyskania dofinansowania na rzecz realizacji projektów w ramach PO WER dla młodych

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: e.wasag@wup.lublin.pl

 


Spotkanie robocze dla Beneficjentów oraz Partnerów realizujących projekty w ramach konkursu POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15

Termin spotkania: 10 kwietnia 2017 r. godz. 9.30
Miejsce spotkania: WUP w Lublinie - Wydział Realizacji PO WER sala 100, I piętro ul. Lubartowska 74A w Lublinie.


Spotkanie robocza dla Beneficjentów oraz Partnerów realizujących projekty w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.
Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: e.wasag@wup.lublin.pl
Spotkanie Robocze dla Powiatowych Urzędów Pracy/Miejskiego Urzędu Pracy
w ramach naboru nr POWR.01.01.02-IP.16-06-001/17 Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Termin spotkania: 24 marca 2017 r. godz. 09.30
Miejsce spotkania: WUP w Lublinie - Wydział Realizacji PO WER sala 100, I piętro ul. Lubartowska 74A w Lublinie.
Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: e.wasag@wup.lublin.pl

 


Spotkania informacyjno-promocyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru pozakonkursowym nr POWR.01.01.02-IP.16-06-001/17

Termin spotkania: 12 stycznia 2017 r. godz. 10.00
Miejsce spotkania: WUP w Lublinie - Wydział Realizacji PO WER sala 100, I piętro ul. Lubartowska 74A w Lublinie.


Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję IP Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaprasza Powiatowe Urzędy Pracy/Miejski Urząd Pracy zainteresowane aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naboru nr POWR.01.01.02-IP.16-06-001/17 Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe.
Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: e.wasag@wup.lublin.pl

 


Spotkanie robocze dla Beneficjentów oraz Partnerów realizujących projekty w ramach konkursu POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15

Termin spotkania: 16 grudzień 2016 r. godz. 9.00
Miejsce spotkania: WUP w Lublinie - Wydział Realizacji PO WER sala 100, I piętro ul. Lubartowska 74A w Lublinie.


Spotkanie robocza dla Beneficjentów oraz Partnerów realizujących projekty w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia Ludzi młodych, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.
Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: e.wasag@wup.lublin.pl

 Termin konferencji
14.12.2016, godz. 9.00


Informacje o konferencji

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaprasza do udziału w konferencji,
podczas której zaprezentowane zostaną działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na terenie województwa lubelskiego.

Zarejestruj się już dziś!
Liczba miejsc ograniczona.

 


Spotkanie robocze dla Realizatorów projektów (PUP/MUP) w ramach naboru POWR.01.01.02-IP.16-06-001/16
Termin spotkania: 30 listopada 2016 r. godz. 10.00
Miejsce spotkania: WUP w Lublinie - Wydział Realizacji PO WER sala 100, I piętro ul. Lubartowska 74A w Lublinie.
Spotkanie robocze dla Miejskiego i Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy PO WER.

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: e.wasag@wup.lublin.pl
 

 


Spotkanie robocze dla Realizatorów projektów (PUP/MUP) w ramach naboru POWR.01.01.02-IP.16-06-001/16

Termin spotkania: 22 czerwca 2016 r. godz. 10.30
Miejsce spotkania: WUP w Lublinie - Wydział Realizacji PO WER sala 100, I piętro ul. Lubartowska 74A w Lublinie.


Spotkanie robocza dla Realizatorów projektów (PUP/MUP) w ramach PO WER, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: e.wasag@wup.lublin.pl
 

 


Spotkanie robocze dla Realizatorów projektów (PUP/MUP) w ramach naboru POWR.01.01.02-IP.16-06-001/16

Termin spotkania: 31 maja 2016 r. godz. 10.00
Miejsce spotkania: WUP w Lublinie - Wydział Realizacji PO WER sala 100, I piętro ul. Lubartowska 74A w Lublinie.


Spotkanie robocza dla Realizatorów projektów (PUP/MUP) w ramach PO WER, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: e.wasag@wup.lublin.pl
 

 


Spotkania informacyjno-promocyjne dotyczące konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaprasza podmioty i instytucje zainteresowane aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Tematyka spotkań:
•PO WER na lata 2014-2020
-SOWA i SL2014 – nowe narzędzia informatyczne
-dokumenty programowe
-termin oraz sposób składania wniosku o dofinansowanie
•Podstawowe informacje o konkursie
-przedmiot konkursu
-grupy docelowe
-wskaźniki projektu
-personel projektu
-zasady udzielania finansowania – kwalifikowalność wydatków
-etapy oceny wniosków o dofinansowanie

19 kwietnia 2016 r. – godz. 10.00, pl. Niepodległości 1, Chełm
(sala nr 100, siedziba Delegatury  Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie)

20 kwietnia  2016 r. – godz. 11.00, ul. Warszawska 14, Biała Podlaska
(aula nr 8, siedziba Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej)

21 kwietnia 2016 r. – godz. 10.00, ul. Partyzantów 3, Zamość
(sala konferencyjna A, siedziba Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu)

22 kwietnia 2016 r. – godz. 10.00, Lubartowska 74A, Lublin (pokój 100, I piętro, Wydział Realizacji PO WER Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie)

25 kwietnia  2016 r. – godz. 10.00, Lubartowska 74A, Lublin (pokój 100, I piętro, Wydział Realizacji PO WER Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie)

Równocześnie informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny. Do uczestnictwa w spotkaniu ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zapraszamy max. dwóch przedstawicieli z danej instytucji. O uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania organizowane są w budynkach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami.
Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego tutaj.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu tel: 081 46 35 349 lub e-mailem: power@wup.lublin.pl.

Spotkania informacyjno-promocyjne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 


Spotkania informacyjno-promocyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru pozakonkursowym nr POWR.01.01.02-IP.16-06-001/16

Termin spotkania: 23 lutego 2016 r. godz. 10.00
Miejsce spotkania: WUP w Lublinie - Wydział Realizacji PO WER sala 100, I piętro ul. Lubartowska 74A w Lublinie.


Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję IP Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaprasza Powiatowe Urzędy Pracy/Miejski Urząd Pracy zainteresowane aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naboru nr POWR.01.01.02-IP.16-06-001/16 Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe.

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: m.turczyn@wup.lublin.pl