Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2016 roku - POWR.01.01.02-IP.16-06-001/16

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2016 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca PO WER ogłasza nabór nr POWR.01.01.02-IP.16-06-001/16 Od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia 29 lutego 2016 r. na składanie wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy finansowanych ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś...

Biuletyn "Fundusze Europejskie w Polsce", nr 42

Znaczną część powierzchni kwartalnika poświęcamy integracji społecznej, spółdzielniom socjalnym oraz usługom na jakie mogą liczyć osoby niesamodzielne. I to zarówno najmłodsi jak i nestorzy naszych rodzin. Na łamach biuletynu zachęcamy też do powrotów polskich naukowców, którym w badaniach pomaga Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Pokazujemy jak nowoczesne projekty internetowe wyrównują szanse osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Prezentujemy też ofertę platform startowych, głownie w kontekście rozwoju zawodowego osób...

Prześlij zdjęcie projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich wraz z opisem i wygraj atrakcyjne nagrody!

Prześlij zdjęcie projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich wraz z opisem i wygraj atrakcyjne nagrody! od 10.01.2017 do 10.03.2017 Pełny artykuł dostępny pod tym adresem.

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 PO WER 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Instytucja Pośrednicząca PO WER  informuje o dokonaniu zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.06-001/16. Wprowadzona zmiana dotyczy: Aktualizacji załącznika nr 4 Harmonogram płatności do załącznika nr 16 Wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem 12 stycznia...

Wzory dokumentów do pobrania przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie

Wzory dokumentów do pobrania przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie - konkurs POWR.01.02.01 - IP.16-06-001/16 Załączniki Załącznik nr 3 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług Załącznik nr 4 do umowy - Harmonogram płatności Załącznik nr 5 do umowy - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania ...

Aktualny wykaz kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w dziedzinie zatrudnienie

Do pobrania aktualny (28.12.2016) wykaz kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w dziedzinie zatrudnienie. Załączniki Wykaz_kandydatow_na_ekspertow_Programu_Operacyjnego_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_28.12.2016

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (aktualizacja 28.12.2016)

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zwany dalej IP PO WER) zaprasza do składania wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w dziedzinie zatrudnienie. Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (CZYTAJ WIĘCEJ) Załączniki do pobrania: - Załącznik nr 1 Wniosek o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów PO WER...

PO WER - program aktywizacji osób młodych do 30 roku życia

„Młody człowiek, gdy przystąpi do projektu, ma określany indywidualny plan działania. Pracuje z nim doradca zawodowy przy określaniu jego potrzeb i jego możliwości. Potem następuje wsparcie w zakresie przekwalifikowania, szkoleń, nabycia lub potwierdzenia kompetencji i wspólne poszukiwanie pracy" – tłumaczy Małgorzata Sokół, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Więcej informacji znajdą Państwo pod poniższymi adresami: ...

Ważne ! Beneficjenci realizujący projekty w ramach Działania 1.2/Poddziałania 1.2.2 PO WER 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (IP PO WER) informuje, iż zgodnie z § 8 ust. 10 umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu współfinansowania otrzymanego w formie dotacji celowej w części niewykorzystanej w bieżącym roku budżetowym, w...

Wyświetlanie 181 - 190 z 245 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10