Aktualizacja materiału o uzyskiwaniu kwalifikacji w projektach EFS

Załączniki Aktualizacja materiału o uzyskiwaniu kwalifikacji w projektach EFS (kwiecień 2016r.) - Podstawowe informacje dotyczace uzyskiwania kwalifikacji

Informacja dla Beneficjentów podpisujących umowy o dofinansowanie

    Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy – w wersji rejestruj zmiany. Załącznik 6 Wnioski o nadanie_zmianę_wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 12-15 maja

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to ogólnopolskie wydarzenie organizowane już po raz trzeci, podczas którego beneficjenci „otwierają swoje projekty" dla odwiedzających. Realizowane będą w dniach 12 – 15 maja 2016 r. przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z większością instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce. Tegoroczna edycja akcji w sposób szczególny podkreśla rolę przedsiębiorczych postaw ludzi oraz innowacyjność nowych projektów, w sposób priorytetowy wspieranych przez Fundusze Europejskie. ...

Spotkania informacyjno-promocyjne dotyczące konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaprasza podmioty i instytucje zainteresowane aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Tematyka...

Ponad 62 mln zł dla młodych bezrobotnych - pierwsze umowy na środki unijne z perspektywy finansowej 2014-2020 podpisane

W piątek, 14 sierpnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w obecności Wicemarszałka Krzysztofa Grabczuka podpisał pierwsze umowy o dofinansowanie z powiatowymi urzędami pracy. Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 . To pierwsze środki w Województwie Lubelskim rozdysponowane z nowej perspektywy. Środki zostaną przeznaczone na aktywizację zawodowo – edukacyjną osób młodych w wieku...

Baza konkurencyjności dla perspektywy finansowej 2014-2020

Informacja o uruchomieniu docelowego narzędzia do upubliczniania zapytań ofertowych przeznaczonego dla beneficjentów programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020. W dniu 7.12.2015 r. udostępniono docelową Bazę konkurencyjności dla perspektywy finansowej 2014-2020. Nowe narzędzie dostępne jest pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  oraz https://konkurencyjnosc.gov.pl. Obowiązek upublicznienia nowych zapytań ofertowych w ramach nowego narzędzia powstaje od 1.01.2016 r. Kolejne...

Wyświetlanie 181 - 190 z 190 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10