Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PDF 3,31 MB Zakres wsparcia Programu Wiedza Edukacja Rozwój opiera się na dwóch filarach: poprawie funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych oraz interwencji w obszarach, dla których większą efektywność zapewni wsparcie z poziomu krajowego (wsparciu osób młodych, szkolnictwie wyższym, innowacjach społecznych, programach mobilności i współpracy ponadnarodowej). Obowiązuje od: 27.12.2017 Wersje archiwalne (1) ...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 21 stycznia 2018 r.

Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 21 stycznia 2018 r. złożono 72 883 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 462,6 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 286,6 mld zł. Umowy o dofinansowanie Do 21 stycznia 2018 r. podpisano z beneficjentami 31 058 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 173,1 mld zł.   Zobacz również ...

Centralny system teleinformatyczny SL2014 - Podręcznik Beneficjenta

Dokument Centralny system teleinformatyczny SL2014 - Podręcznik Beneficjenta PDF 6,79 MB Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie. Obowiązuje od: 17.01.2018 Wersje archiwalne (9) Załączniki (3) Załącznik nr 1 - Słownik głównych pojęć PDF 383 KB   Załącznik nr 2 - Testy logiczne służące...

Uwaga! Spotkanie.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich w 2018 roku. Podczas spotkania omówimy formy wsparcia dla osób, które pozostają bez pracy lub chcą podnieść swoje kwalifikacje. Zgłoszenia na spotkanie odbywają się za pośrednictwem  formularza rejestracyjnego. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 81 44 16 547, 81 44 16 864  lub pod adresem email: kontakt@feu.lubelskie.pl . Dla kogo Na spotkanie zapraszamy wszystkich...

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich w 2018 roku.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich w 2018 roku. Podczas spotkania omówimy formy wsparcia dla osób, które pozostają bez pracy lub chcą podnieść swoje kwalifikacje. Zgłoszenia na spotkanie odbywają się za pośrednictwem  formularza rejestracyjnego. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 81 44 16 547, 81 44 16 864  lub pod adresem email: kontakt@feu.lubelskie.pl . Dla kogo Na spotkanie zapraszamy wszystkich...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 14 stycznia 2018 r.

Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 14 stycznia 2018 r. złożono 72 438 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 461,2 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 285,6 mld zł. Umowy o dofinansowanie Do 14 stycznia 2018 r. podpisano z beneficjentami 30 824 umowy o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 172,9 mld zł. Lista projektów realizowanych z Funduszy...

Baza konkurencyjności dla wnioskodawców.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w wyniku której modyfikacji uległy opisane w punkcie 14 sekcji 6.5.2 wymogi dotyczące publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta, Ministerstwo Rozwoju dokonało rozbudowy narzędzia przeznaczonego do publikacji zapytań ofertowych przez...

Młodzi mają POWER do pracy!

Młodzi mają POWER do pracy! Polska jest liderem w wykorzystaniu środków z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych! Dobra kondycja gospodarki, rozpoczęte nowe inwestycje, a także - w pewnym stopniu - niż demograficzny sprawiły, że bezrobocie w Polsce osiągnęło swój historycznie niski poziom (6,5%). To oczywiście dobra wiadomość dla polskiej gospodarki. Ale nie wszędzie jest równie łatwo znaleźć dobrą pracę. Osoby mieszkające poza ośrodkami miejskimi, a w szczególności osoby młode, są wciąż grupą najbardziej...

Fundusze dla młodych

Nowy rok – nowe możliwości Początek roku to czas nowych wyzwań. Ale też czas, kiedy robisz sobie różne postanowienia:  rzucam palenie, odchudzam się, zapisuję się na kurs grafiki komputerowej, szukam pracy. Każdy z nas to zna i wie, jak to się kończy... Teraz może być inaczej. Jeśli jesteś osobą młodą i chcesz mieć ciekawą pracę, przejrzyj ofertę bezpłatnych projektów z Funduszy Europejskich dostępnych w Twoim regionie w styczniu i lutym 2018 r. Znajdziesz tu staże, kursy, praktyki zawodowe w kraju i zagranicą,...

Zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój!

18 grudnia 2017 r. Komisja Europejska podjęła decyzję akceptującą zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Komisja zaakceptowała zatem propozycje zmian Programu przyjęte przez Radę Ministrów 14 listopada 2017 r. i fakt ten stanowi zwieńczenie starań Ministerstwa Rozwoju mających na celu dostosowanie zakresu wsparcia w PO WER do celów  Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR) . Obecnie Ministerstwo Rozwoju oczekuje na formalną notyfikację decyzji wydanej przez Komisję. Najważniejsze...

Wyświetlanie 11 - 20 z 183 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10