Ruszył nabór do Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Jeśli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich i zrealizowałeś ciekawy projekt, już dziś możesz zgłosić się do akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE)! Wystarczy, że od 11 do 13 maja 2018 roku otworzysz swoją siedzibę albo udostępnisz za darmo lub ze zniżką to, co oferujesz na co dzień. Dołącz swój pomysł do setek wydarzeń w całej Polsce. Udział w Dniach Otwartych to także świetna okazja do promocji Twojego projektu w całej Unii Europejskiej! Dni Otwarte są elementem kampanii...

Biuletyn Fundusze Europejskie w Polsce nr 47 - Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców

Biuletyn Fundusze Europejskie w Polsce nr 47 - Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców. W numerze 47. Biuletynu Fundusze Europejskie w Polsce można przeczytać jakie szanse na rozwój dają Fundusze Europejskie przedsiębiorcom. W tym numerze znajdują się informacje o aktualnych naborach w programach krajowych i regionalnych. Piszemy też o walce ze smogiem i programie, który finansuje powstanie nowoczesnej sieci transportowej, energetycznej i komunikacyjnej łączącej wszystkie kraje UE. ...

Inauguracja Programu Dostępność Plus 2018-2025

Dostępność Plus to jedno z pięciu priorytetowych działań rządu Mateusza Morawieckiego. 23 kwietnia br. w Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja inaugurująca program. Podczas wydarzenia doszło do podpisania deklaracji Partnerstwa na rzecz dostępności. Czym jest dostępność w politykach publicznych? Przygotowanie i wdrożenie Programu Dostępność Plus, który pomoże usunąć bariery infrastrukturalne i prawne, utrudniające życie między innymi osobom starszym i z niepełnosprawnościami, zapowiedział w swoim expose...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 22 kwietnia 2018 r.

Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 22 kwietnia 2018 r. złożono 80 506 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 503,3 mld zł. Całość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 310,5 mld zł. Umowy o dofinansowanie Do 22 kwietnia 2018 r. podpisano z beneficjentami 34 230 umowy o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 183,5 mld zł.   Zobacz również ...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dokument Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PDF 3,16 MB Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania. Obowiązuje od: 19.04.2018 Wersje archiwalne (10) Załączniki (7) Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych ...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 8 kwietnia 2018 r.

Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 8 kwietnia 2018 r. złożono 79 359 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 497,6 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 307,0 mld zł. Umowy o dofinansowanie Do 8 kwietnia 2018 r. podpisano z beneficjentami 33 730 umów o dofinansowane projektów na kwotę dofinansowania w części UE 181,5 mld zł. ...

Fundusze Europejskie bez barier, Dostępność Plus

Program Dostępność Plus Swobodny dostęp do dóbr, usług oraz możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach to główny cel Programu Dostępność Plus, koordynowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Koncentrujemy się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli. Aby dowiedzieć się więcej przejdź do poniższych stron: ...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy szansą dla pracownika i pracodawcy

Filia w Chełmie Wojewódzkiego Urzędu Pracy wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy Chełmie zorganizowała w dniu 9 marca 2018 r. konferencję skierowaną do lokalnych pracodawców i przedsiębiorców. Celem było zapoznanie zainteresowanych z aktualnymi przepisami, procedurami, oraz priorytetami wydatkowania środków KFS na 2018 r. Konferencję otworzył Krzysztof Grabczuk Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. Przedstawił aktualną ofertę Urzędu Marszałkowskiego skierowaną do pracodawców i przedsiębiorców regionu Lubelszczyzny....

Zapraszamy do lektury biuletynu Lubelskie na rynku pracy nr 1/2018.

Zapraszamy do lektury biuletynu  Lubelskie na rynku pracy nr 1/2018. Załączniki Biuletyn informacyjny WUP 1 2018-1.pdf

Wyświetlanie 11 - 20 z 212 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10