Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 8 lipca 2018 roku

Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 8 lipca 2018 roku złożono 87 616 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 534,5 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 330,4 mld zł. Umowy o dofinansowanie Do 8 lipca 2018 roku podpisano z beneficjentami 37 108 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 195,9 mld zł.   Zobacz również Lista...

Bliżej ludzkich potrzeb

Dostępność Plus – to główny temat nowego Biuletynu Fundusze Europejskie w Polsce. Kogo dotyczy ten program? Jakie są jego najważniejsze założenia? Program ma zapewnić swobodny dostęp do dóbr i usług nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale także dla osób starszych, kobiet w ciąży czy rodziców z małymi dziećmi. Kluczowe obszary programu to: architektura, edukacja, służba zdrowia, usługi, transport oraz konkurencyjność. Co zyskamy wprowadzając program Dostępność Plus. Przede wszystkim dostosowanie infrastruktury...

Zmiana dokumentów/załączników wymaganych do podpisywania umowy z PUP - POWR.01.01.01-IP.16-06-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (IP PO WER) informuje o zmianie załączników stanowiących integralną część umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, tj. załącznik nr 6 Wzór oświadczenia uczestnika, załącznik nr 7 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, załącznik nr 8 Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Załączniki ...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 - 2 lipca 2018 r.

Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie. Jest to tak zwana Lista projektów. Naszym celem jest  zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich.  L ista projektów realizowanych z Funduszy...

RegioStars Awards 2018 - głosuj na projekty z udziałem polskich partnerów!

3 lipca rozpoczęło się głosowanie w konkursie RegioStars 2018 na najciekawsze inicjatywy dotyczące rozwoju regionalnego w Europie. Wśród 21 najbardziej oryginalnych i innowacyjnych przedsięwzięć dofinansowanych z Funduszy Europejskich znalazły się dwa projekty realizowane z udziałem polskich partnerów. Beneficjenci konkurowali w 5 kategoriach: Wspieranie inteligentnej transformacji przemysłowej; Osiąganie zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla; Tworzenie lepszego dostępu do usług...

Innowacyjny PO WER wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Realizujemy Program Dostępność Plus      W Polsce żyje około 130 tysięcy osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. W ciągu ostatnich kilku dekad sytuacja tych osób na świecie, a także w Polsce, uległa dużej zmianie. Jest to zasługa między innymi Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, którą ratyfikowała również Polska. Jej celem jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 30 czerwca 2018 r.

Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL 2014, od uruchomienia programów do 30 czerwca 2018 r. złożono 86 854 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 527,6 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 325,6 mld zł. Umowy o dofinansowanie Do 30 czerwca 2018 r. podpisano z beneficjentami 36 933 umowy o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 196,1 mld zł.   Zobacz również Lista...

"Lubelskie na rynku pracy" 2 2018

Rzeczywistość rynku pracy wymusza na nas elastyczność, gotowość do zmiany, dostosowania kwalifikacji do wymagań pracodawcy. Ważnym i pomocnym narzędziem jest dziś Krajowy Fundusz Szkoleniowy, to finansowe wsparcie dla pracownika i pracodawcy. Jak pokazują statystyki własna firma to dziś cieszący się dużą popularnością pomysł na siebie wśród osób młodych. Długotrwałe bezrobocie i niepełnosprawność – to czynniki, które często wykluczają z życia społecznego oraz zawodowego. Fundusze unijne to duże możliwości również...

Zmiany w OGŁOSZENIU O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W ROKU 2018

Komunikat dotyczący zmian w OGŁOSZENIU O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W ROKU 2018 Nr naboru POWR.01.01.01-IP.16-06-001/18 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Instytucja Pośrednicząca PO WER informuje, iż w związku z podjęciem przez Komitet Monitorujący PO WER w dniu 23 maja 2018 r. uchwały zatwierdzającej zmiany w Rocznym Planie Działania na 2018 r. w zakresie kryterium dostępu dotyczącego struktury grupy docelowej określonej dla Osi Priorytetowej I...

Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla wnioskodawców i beneficjentów

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W celu lepszego zrozumienia nowych przepisów Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój opracowała dla wnioskodawców i beneficjentów przewodnik po danych osobowych przetwarzanych w projektach. Przewodnik tłumaczy...

Wyświetlanie 11 - 20 z 235 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10