Dokumenty

Dokumenty podstawowe

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

8 marca 2017 r. minister Paweł Chorąży podpisał siódmą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER). Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące kwestie: I. Ogólny opis Programu oraz głównych warunków...

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 - 2017r.

Załączniki ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 - 2017r. ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 - 2017r. wersja2

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,obowiązuje od: 28.11.2016

Załączniki Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania _ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych ...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Obowiązuje od 24.03.2016

Załączniki Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Obowiązuje od 24.03.2016 Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania, poddziałania w poszczególnych...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Obowiązuje od: 15.07.2016

Załączniki Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - 15.07.2016 Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Załączniki Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Załącznik 1 do SZOOP Tabela transpozycji PI na działania, poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych ...