Dokumenty

Dokumenty podstawowe

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 - 2018r.

Załączniki ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 - 2018r Uchwała Komitetu Monitorującego w sprawie zatwierdzenia RPD na 2018r

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

8 marca 2017 r. minister Paweł Chorąży podpisał siódmą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER). Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące kwestie: I. Ogólny opis Programu oraz głównych warunków...

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 - 2017r.

Załączniki ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 - 2017r. ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 - 2017r. wersja2

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 - 2016r.

Załączniki ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 - 2016r.

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 - 2015r.

Załączniki ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 - 2015r.

INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Załączniki INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020

Załączniki Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020