Dokumenty

SL2014

Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 2.1 - wersja aktualna

Aktulne wersje dokumentów dostępne są również na Portalu Funduszy Europejskich, pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-beneficjenta-sl2014-power/ Załączniki ...

Narzędzie do monitorowania wskaźników ADU_EFS

Ministerstwo Rozwoju udostępniło aplikację ADU_EFS, która ma służyć beneficjentom do otrzymywania zagregowanych danych wskaźnikowych w odniesieniu do poszczególnych projektów w oparciu o wyeksportowane z SL2014 pliki formularzy monitorowania uczestników. Aplikacja działa w trybie off-line, a plik weryfikuj pozwala zweryfikować...

Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 2.0 - wersja archiwalna

Załączniki Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 2.0 - wersja archiwalna Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER wersja 1.1 Załącznik nr 1 Słownik głównych...

Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 1.9 - wersja archiwalna

Załączniki Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 1.9 - wersja archiwalna Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER wersja 1.1 Załącznik nr 1 Słownik głównych...

Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 1.8 - wersja archiwalna

Załączniki Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 1.8 - wersja archiwalna Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER wersja 1.1 Załącznik nr 1 Słownik głównych...

Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 1.7 - wersja archiwalna

Załączniki Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 1.7 - wersja archiwalna Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER wersja 1.1 Załącznik nr 1 Słownik głównych...

Instrukcja multimedialna dla beneficjentów korzystających z SL2014

Informujemy o udostępnieniu zaktualizowanej instrukcji multimedialnej dla beneficjentów korzystających z SL2014. Instrukcja jest dostępna pod adresem: http://instrukcja.sl2014.gov.pl Dodatkowo, dostępna jest także angielska wersja instrukcji pod adresem: http://manual.sl2014.gov.pl ...

Instrukcja Beneficjenta SL2014 multimedialna

Załączniki Instrukcja Beneficjenta SL2014 multimedialna wer2.1 - wersja archiwalna

Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu

Załączniki Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu

Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej

Załączniki Wnioski o nadanie_zmianę_wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej