Dokumenty

Dodatkowe dokumenty dotyczące projektów pozakonkursowych

Załącznik do umowy PUP 2016r. - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług

Załączniki Załącznik do umowy PUP 2016r. - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług

Wzór umowy o dofinansowanie - PUP 2016r.

Załączniki Wzór umowy o dofinansowanie - PUP 2016r.

Załącznik 9 Wnioski o nadanie,zmianę,wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej

Załączniki (wersja archiwalna 2015r.) Załącznik 9 Wnioski o nadanie,zmianę,wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Załączniki (wersja archiwalna 2015r.) WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020