Dokumenty

Inne przydatne

Deklaracja w zakresie przeciwdziałania, wykrywania i zwalczania nadużyć finansowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie

DEKLARACJA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA, WYKRYWANIA I ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W LUBLINIE Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zobowiązuje się do: • promowania kultury przeciwdziałania nadużyciom finansowym, • zapobiegania nadużyciom finansowym, • wykrywania nadużyć finansowych, •...