Od bierności do aktywności osób młodych - projekt p.t. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zamość i powiecie zamojskim (II)”