Wiadomości WUP Lublin

Centralny system teleinformatyczny SL2014 - Podręcznik Beneficjenta

Dokument Centralny system teleinformatyczny SL2014 - Podręcznik Beneficjenta PDF 6,79 MB Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie. ...

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich w 2018 roku.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich w 2018 roku. Podczas spotkania omówimy formy wsparcia dla osób, które pozostają bez pracy lub chcą podnieść swoje kwalifikacje. Zgłoszenia na spotkanie odbywają się za pośrednictwem  formularza rejestracyjnego. ...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 14 stycznia 2018 r.

Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 14 stycznia 2018 r. złożono 72 438 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 461,2 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 285,6 mld zł. Umowy o...

Młodzi mają POWER do pracy!

Młodzi mają POWER do pracy! Polska jest liderem w wykorzystaniu środków z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych! Dobra kondycja gospodarki, rozpoczęte nowe inwestycje, a także - w pewnym stopniu - niż demograficzny sprawiły, że bezrobocie w Polsce osiągnęło swój historycznie niski poziom (6,5%). To oczywiście...

Fundusze dla młodych

Nowy rok – nowe możliwości Początek roku to czas nowych wyzwań. Ale też czas, kiedy robisz sobie różne postanowienia:  rzucam palenie, odchudzam się, zapisuję się na kurs grafiki komputerowej, szukam pracy. Każdy z nas to zna i wie, jak to się kończy... Teraz może być inaczej. Jeśli jesteś osobą młodą i chcesz mieć...

Baza konkurencyjności dla wnioskodawców.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w wyniku której modyfikacji uległy opisane w punkcie 14 sekcji 6.5.2 wymogi...

Zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój!

18 grudnia 2017 r. Komisja Europejska podjęła decyzję akceptującą zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Komisja zaakceptowała zatem propozycje zmian Programu przyjęte przez Radę Ministrów 14 listopada 2017 r. i fakt ten stanowi zwieńczenie starań Ministerstwa Rozwoju mających na celu dostosowanie zakresu...

Powołano Rzecznika Funduszy Europejskich

Minister Rozwoju i Finansów powołał Panią Agatę Zielińską na stanowisko Rzecznika Funduszy Europejskich w zakresie krajowych programów operacyjnych. Stanowi to wypełnienie przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 31 grudnia 2017 r.

Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 31 grudnia 2017 r. złożono 72 010 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 459,6 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 284,6 mld zł. Umowy o...

Wyświetlanie 1 - 10 z 173 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10