Wiadomości WUP Lublin

Konferencja - Wsparcie młodych warunkiem sukcesu

"Wsparcie młodych warunkiem sukcesu" - pod takim hasłem Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zorganizował konferencję podsumowująca działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na terenie województwa lubelskiego, skierowane do osób młodych w wieku 15-29 lat (młodzież NEET, w tym w...

Zagłosuj na polskie projekty w europejskim konkursie

Zachęcamy do głosowania na polskie projekty rywalizujące o nagrodę Public Choice Award dla najlepszego projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Możesz oddać swój głos na jednego spośród 24 finalistów konkursu RegioStars nominowanych do nagrody, w tym są 3 projekty pochodzące z Polski! „PFK - Podmiotowe...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 10 września 2017 r.

Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 10 września 2017 r. złożono 63 761 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 396,0 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wniosła 245,3 mld zł. Umowy o...

Fundusze dla młodych!!!

Szansa na start Jesteś młody i nie uczysz się, nie studiujesz, nie pracujesz? Szukasz swojej własnej drogi, ale wciąż nie wiesz, jaki zawód byłby odpowiedni dla Ciebie? Jeśli właśnie teraz myślisz o swojej przyszłości, to jesteś w odpowiednim miejscu! Od czego zacząć? Poniżej znajdziesz  listę aktualnie...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania.   I nformujemy, że 21 sierpnia 2017 r....

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI PT. „WSPARCIE MŁODYCH WARUNKIEM SUKCESU”

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI PT. „WSPARCIE MŁODYCH WARUNKIEM SUKCESU" Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie pt. „Wsparcie młodych warunkiem sukcesu", która organizowana jest w ramach działań informacyjno - promocyjnych Wydziału Realizacji PO WER. Wydarzenie to...

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 16 sierpnia 2017 r.

Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 16 sierpnia 2017 r. złożono 61 409 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 377,9 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 235,4 mld zł. Umowy o...

Nowe zasady oznaczania - zmiana KIW i Podręcznika

Obowiązki informacyjne i promowanie projektu odbywa się zgodnie z zapisami Poradnika Beneficjenta Funduszy Europejskich w zakresie informacji i promocji na lata 2014-2020.

Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

12 lipca 2017 r. Minister Paweł Chorąży podpisał ósmą wersję Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER). Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od dnia publikacji komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów o zmianach wprowadzonych do SZOOP, tj. od 26 lipca 2017 r....

Wyświetlanie 1 - 10 z 139 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10