Wiadomości WUP Lublin

Najlepszy prezent na Święta? Możliwość rozwoju! Rozwoju z pomocą grantów z funduszy Unii Europejskiej

Przekonaj się, która z ofert jest dla Ciebie.  Koniec roku nie oznacza końca naborów w konkursach z FE. W grudniu zaczyna się 71 nowych naborów. Dofinansowanie z Funduszy można otrzymać m.in. na: badania i rozwój, tworzenie produktów sieciowych, wdrożenie strategii wzorniczej, kursy edukacyjne, szkolenia,...

Blisko 750 mln zł w Programie Wiedza Edukacja Rozwój na 2019 rok

W przyszłym roku w Programie Wiedza Edukacja Rozwój na inwestycje w kapitał ludzki zostanie uruchomionych 35 naborów na łączną kwotę ponad 700 mln zł. Najwięcej środków przeznaczono na rozwój szkolnictwa wyższego, w tym zwłaszcza na poprawę dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami.  Kontynuowane...

ŚCIEŻKI WSPÓŁPRACY - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową

ŚCIEŻKI WSPÓŁPRACY to 3 letni projekt grantowy realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy. Wspiera on beneficjentów projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, bez względu na program operacyjny. Główną ideą projektu jest wykorzystanie współpracy i doświadczeń ponadnarodowych do...

Międzynarodowa współpraca się opłaca!!!

Międzynarodowa Współpraca Się Opłaca to pierwszy tego rodzaju projekt grantowy w Polsce i wyjątkowa szansa dla wielu podmiotów na transfer dobrych praktyk, wymianę know-how oraz wyrównywanie szans. Projekt przyczynia się do realizacji celów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i wpisuje się w realizację celu...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 - 3 grudnia 2018 r.

Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie. Jest to tak zwana...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 2 grudnia 2018 r.

    Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 2 grudnia 2018 r. złożono 97 574 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 595,6 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 25 listopada 2018 r.

Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 25 listopada 2018 r. złożono 96 644 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 600,4 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 365,9 mld zł. Umowy o...

Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

3 listopada 2018 r. pan minister Adam Hamryszczak podpisał trzynastą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.  Wprowadzone zmiany I. Ogólne informacje na temat realizacji projektów w PO WER Dodano...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 18 listopada 2018 roku

Wnoski o dofinansowanie   Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 18 listopada 2018 roku złożono 96 180 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 597,3 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 364,4 mld zł. ...

Spraw sobie prezent na Święta!

Święta tuż, tuż. Kolejny sweter, czapka i skarpetki to prawie pewnik… My mamy dla Ciebie coś na urozmaicenie prezentowych zestawów. Sam wybierz sobie najlepszy prezent.  Zapisz się na projekt z #funduszeeuropejskie. Sam sprawisz sobie przyjemność, a przy okazji nauczysz się czegoś nowego. Propozycje dla Ciebie...

Wyświetlanie 1 - 10 z 275 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10