Wiadomości WUP Lublin

Wzory dokumentów związane z zabezpieczeniem umowy o dofinansowanie

Do pobrania wzory dokumentów związane z zabezpieczeniem umowy o dofinansowanie

Ogłaszamy Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie - Instytucja Pośrednicząca PO WER ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin ogłasza konkurs nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Nabór wniosków prowadzony jest od dnia 30 kwietnia...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2016 roku - POWR.01.01.02-IP.16-06-001/16

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2016 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca PO WER ogłasza nabór nr POWR.01.01.02-IP.16-06-001/16 Od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia 29 lutego 2016 r. na składanie wniosków o dofinansowanie...

Baza konkurencyjności dla perspektywy finansowej 2014-2020

Informacja o uruchomieniu docelowego narzędzia do upubliczniania zapytań ofertowych przeznaczonego dla beneficjentów programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020. W dniu 7.12.2015 r. udostępniono docelową Bazę konkurencyjności dla perspektywy finansowej 2014-2020. Nowe narzędzie dostępne jest pod adresem ...

Ponad 62 mln zł dla młodych bezrobotnych - pierwsze umowy na środki unijne z perspektywy finansowej 2014-2020 podpisane

W piątek, 14 sierpnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w obecności Wicemarszałka Krzysztofa Grabczuka podpisał pierwsze umowy o dofinansowanie z powiatowymi urzędami pracy. Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Programu Operacyjnego Wiedza...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (aktualizacja 28.12.2016)

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zwany dalej IP PO WER) zaprasza do składania wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w dziedzinie zatrudnienie. Ogłoszenie o naborze...

Weź udział w projektach, szkoleniach i konferencjach

Konferencja promująca Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Jesienią 2016 r. planowana jest konferencja promująca Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz przybliżająca założenia związane z planowanym konkursem nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 w ramach Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych...

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w pigułce Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 17 grudnia 2014 r. Jest jednym z programów operacyjnych o charakterze ogólnopolskim, wdrażanym w latach 2014-2020. Jako program jednofunduszowy, finansowany jest ze środków...

Porozumienie w sprawie realizacji PO WER 2014-2020

W dniu 17 grudnia 2014 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER), dając wyraźny sygnał do rozpoczęcia działań wdrożeniowych. Jednym z tych działań jest podpisanie Porozumienia na realizację poszczególnych Działań PO WER. W dniu 13 stycznia 2015 r. w Warszawie Pani...

Wyświetlanie 181 - 190 z 190 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10