Informacje odnośnie naborów pozakonkursowych

POWR.01.01.01-IP.16-06-001/18

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2018 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca PO WER ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 ogłasza nabór nr POWR.01.01.01-IP.16-06-001/18 na składanie wniosków...

POWR.01.01.02-IP.16-06-001/15

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2015 roku - POWR.01.01.02-IP.16-06-001/15

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2015 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca PO WER ogłasza nabór nr POWR.01.01.02-IP.16-06-001/15 ...

POWR.01.01.02-IP.16-06-001/16

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2016 roku - POWR.01.01.02-IP.16-06-001/16

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2016 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca PO WER ogłasza nabór nr POWR.01.01.02-IP.16-06-001/16 ...

POWR.01.01.02-IP.16-06-001/17

Dotyczy naboru nr POWR.01.01.02-IP.16-06-001/17 projektów pozakonkursowych PUP/MUP - kryterium dostępu nr 8.

W związku z licznymi pytaniami związanymi ze spełnieniem przez PUP/MUP kryterium dostępu nr 8: „Jeżeli  projekt zakłada szkolenia zawodowe muszą one odpowiadać bieżącym potrzebom rynku pracy" oraz uzasadnieniem do...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2017 roku - POWR.01.01.02-IP.16-06-001/17

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2017 roku   Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca PO WER ogłasza nabór nr POWR.01.01.02-IP.16-06-001/17 ...

Wyświetlanie 8 rezultatów.