Informacje odnośnie naborów pozakonkursowych

POWR.01.01.01-IP.16-06-001/18

Komunikat dotyczący dokumentów wymaganych do podpisania aneksu PUP

Załączniki Wzór minimalnego zakresu umowy dla PUP wersja 1.5 Załącznik nr 3. Oświadczenie o kwalifikowalności...

Komunikat dotyczący zmian naboru nr POWR.01.01.01-IP.16-06-001/18

Komunikat dotyczący zmian w OGŁOSZENIU O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W ROKU 2018 Nr naboru POWR.01.01.01-IP.16-06-001/18 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie –...

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym przez WUP w Lublinie - POWR.01.01.01-IP.16-06-001/18

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym przez WUP w Lublinie w ramach Osi Priorytetowej I, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Nabór nr POWR.01.01.01-IP.16-06-001/18. ...

Zmiana dokumentów/załączników wymaganych do podpisywania umowy z PUP - POWR.01.01.01-IP.16-06-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (IP PO WER) informuje o zmianie załączników stanowiących integralną część umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, tj....

Zmiany w OGŁOSZENIU O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W ROKU 2018

Komunikat dotyczący zmian w OGŁOSZENIU O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W ROKU 2018 Nr naboru POWR.01.01.01-IP.16-06-001/18 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie –...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2018 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca PO WER ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 ogłasza nabór nr POWR.01.01.01-IP.16-06-001/18 na składanie wniosków...

POWR.01.01.02-IP.16-06-001/15

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2015 roku - POWR.01.01.02-IP.16-06-001/15

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2015 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca PO WER ogłasza nabór nr POWR.01.01.02-IP.16-06-001/15 ...

POWR.01.01.02-IP.16-06-001/16

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2016 roku - POWR.01.01.02-IP.16-06-001/16

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2016 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca PO WER ogłasza nabór nr POWR.01.01.02-IP.16-06-001/16 ...

POWR.01.01.02-IP.16-06-001/17

Dotyczy naboru nr POWR.01.01.02-IP.16-06-001/17 projektów pozakonkursowych PUP/MUP - kryterium dostępu nr 8.

W związku z licznymi pytaniami związanymi ze spełnieniem przez PUP/MUP kryterium dostępu nr 8: „Jeżeli  projekt zakłada szkolenia zawodowe muszą one odpowiadać bieżącym potrzebom rynku pracy" oraz uzasadnieniem do...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2017 roku - POWR.01.01.02-IP.16-06-001/17

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2017 roku   Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca PO WER ogłasza nabór nr POWR.01.01.02-IP.16-06-001/17 ...

Wyświetlanie 14 rezultatów.