Informacje odnośnie naborów pozakonkursowych

POWR.01.01.01-IP.16-06-001/18

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym przez WUP w Lublinie - POWR.01.01.01-IP.16-06-001/18

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym przez WUP w Lublinie w ramach Osi Priorytetowej I, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Nabór nr POWR.01.01.01-IP.16-06-001/18. ...

Zmiana dokumentów/załączników wymaganych do podpisywania umowy z PUP - POWR.01.01.01-IP.16-06-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (IP PO WER) informuje o zmianie załączników stanowiących integralną część umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, tj....

Zmiany w OGŁOSZENIU O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W ROKU 2018

Komunikat dotyczący zmian w OGŁOSZENIU O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W ROKU 2018 Nr naboru POWR.01.01.01-IP.16-06-001/18 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie –...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2018 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca PO WER ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 ogłasza nabór nr POWR.01.01.01-IP.16-06-001/18 na składanie wniosków...