Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 DOC 524 KB Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych zasad w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w ramach krajowych i regionalnych programów na lata 2014-2020, niezbędnych do monitorowania efektów polityki spójności na poziomie Umowy Partnerstwa 2014-2020. Obowiązuje od: 09.07.2018   Załączniki (8) Zał. 1 - WLWK - EFRR/FS DOCX 180 KB 09.07.2018 Wersja...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 8 lipca 2018 roku

Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 8 lipca 2018 roku złożono 87 616 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 534,5 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 330,4 mld zł. Umowy o dofinansowanie Do 8 lipca 2018 roku podpisano z beneficjentami 37 108 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 195,9 mld zł.   Zobacz również Lista...

Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 2.1 - wersja aktualna

Aktulne wersje dokumentów dostępne są również na Portalu Funduszy Europejskich, pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-beneficjenta-sl2014-power/ Załączniki Podręcznik Beneficjenta SL 2014 - wersja 2.1.pdf Załącznik nr 1 Słownik głównych pojęć Załącznik nr 2 Testy logiczne służące...

Zestawienie wniosków pozakonkursowych złożonych w odpowiedzi na nabór nr POWR.01.01.01-IP.16-06-001/18 2018

Załączniki Zestawienie-wnioskow-wybranych-do-dofinansowania-w-trybie-pozakonkursowym-nabor-nr-POWR.01.01.01-IP.16-06-001-18-stan-na-2018-07-04 Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym przez WUP w Lublinie - stan na dzień 29.06.2018r - POWR.01.01.01-IP.16-06-001_18 Zestawienie wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych przekazanych do...

Bliżej ludzkich potrzeb

Dostępność Plus – to główny temat nowego Biuletynu Fundusze Europejskie w Polsce. Kogo dotyczy ten program? Jakie są jego najważniejsze założenia? Program ma zapewnić swobodny dostęp do dóbr i usług nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale także dla osób starszych, kobiet w ciąży czy rodziców z małymi dziećmi. Kluczowe obszary programu to: architektura, edukacja, służba zdrowia, usługi, transport oraz konkurencyjność. Co zyskamy wprowadzając program Dostępność Plus. Przede wszystkim dostosowanie infrastruktury...

Zmiana dokumentów/załączników wymaganych do podpisywania umowy z PUP - POWR.01.01.01-IP.16-06-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (IP PO WER) informuje o zmianie załączników stanowiących integralną część umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, tj. załącznik nr 6 Wzór oświadczenia uczestnika, załącznik nr 7 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, załącznik nr 8 Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Załączniki ...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 - 2 lipca 2018 r.

Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie. Jest to tak zwana Lista projektów. Naszym celem jest  zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich.  L ista projektów realizowanych z Funduszy...

RegioStars Awards 2018 - głosuj na projekty z udziałem polskich partnerów!

3 lipca rozpoczęło się głosowanie w konkursie RegioStars 2018 na najciekawsze inicjatywy dotyczące rozwoju regionalnego w Europie. Wśród 21 najbardziej oryginalnych i innowacyjnych przedsięwzięć dofinansowanych z Funduszy Europejskich znalazły się dwa projekty realizowane z udziałem polskich partnerów. Beneficjenci konkurowali w 5 kategoriach: Wspieranie inteligentnej transformacji przemysłowej; Osiąganie zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla; Tworzenie lepszego dostępu do usług...

Innowacyjny PO WER wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Realizujemy Program Dostępność Plus      W Polsce żyje około 130 tysięcy osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. W ciągu ostatnich kilku dekad sytuacja tych osób na świecie, a także w Polsce, uległa dużej zmianie. Jest to zasługa między innymi Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, którą ratyfikowała również Polska. Jej celem jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 30 czerwca 2018 r.

Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL 2014, od uruchomienia programów do 30 czerwca 2018 r. złożono 86 854 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 527,6 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 325,6 mld zł. Umowy o dofinansowanie Do 30 czerwca 2018 r. podpisano z beneficjentami 36 933 umowy o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 196,1 mld zł.   Zobacz również Lista...

Wyświetlanie 1 - 10 z 231 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10