Podręcznik Beneficjenta SL2014 - wersja 2.1 - wersja aktualna

Aktulne wersje dokumentów dostępne są również na Portalu Funduszy Europejskich, pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-beneficjenta-sl2014-power/ Załączniki Podręcznik Beneficjenta SL 2014 - wersja 2.1.pdf Załącznik nr 1 Słownik głównych pojęć Załącznik nr 2 Testy logiczne służące...

Spotkanie ze studentami UMCS w Lublinie na temat programu PO WER

W dniu 22 maja 2018 roku studenci Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie kolejny raz odwiedzili nas i spotkali się z pracownikami WUP w Lublinie, którzy przeprowadzili wykład na temat wdrażania środków europejskich w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.   Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z specyfikacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i kierunkami wsparcia jakie są oferowane w ramach realizowanych projektów, został również zaprezentowany...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 20 maja 2018 r.

Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 20 maja 2018 r. złożono 83 211 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 512,7 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 316,1 mld zł. Umowy o dofinansowanie Do 20 maja 2018 r. podpisano z beneficjentami 35 059 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 187,3 mld zł. Zobacz również Lista projektów realizowanych...

„Młodzi - na podbój rynku pracy!” - dobre praktyki Beneficjentów

Należy odpowiedzieć sobie na pytanie czy bezrobocie ludzi młodych, ich stagnacja życiowa, brak podejmowania działań podyktowane są przez rynek pracy czy stoją za tym inne czynniki. Po 10 miesiącach realizacji projektu „Młodzi – na podbój rynku pracy!" jako koordynator projektu, mogę powiedzieć, że zjawisko NEET jest bardzo złożone. To jest zadanie specjalne . Grupa ta dzieli się na osoby, które nie potrafią odnaleźć się na rynku pracy, ponieważ przedwcześnie zakończyły edukację, nie posiadają kompetencji i...

Spotkanie informacyjne dla Pracodawców w Krasnymstawie - 23.05.2018 r.

Szanowni Państwo,   Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat wsparcia przedsiębiorców w ramach Funduszu Europejskich oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, które odbedzie się 23 maja 2018 r. o godz. 9:00 w Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie, ul. Generała Sikorskiego 10 w Krasnymstawie . Udział w spotkaniu jest bezpłatny, każdy z uczestników spotkania otrzyma pakiet materiałów informacyjnych.   Proszę o...

Podnieś swoje kompetencje, znajdź pracę, załóż własną firmę

Praca i jej stabilność jest dla młodych ludzi bardzo ważna, jednak nie zawsze droga do jej znalezienia jest prosta. Zwłaszcza na jej początku problemem może być brak doświadczenia czy niewystarczające kwalifikacje. W takich sytuacja przyda Ci się wsparcie. Dzięki Funduszom Europejskim, a konkretnie Programowi Wiedza Edukacja Rozwój, w skrócie POWER, osoby poniżej 30 roku życia, które nie mają pracy, nie uczą się i nie szkolą, mogą otrzymać konkretną pomoc.  Twój indywidualny plan działania  Możesz...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 - 1 maja 2018 r.

Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie. Jest to tak zwana Lista projektów. Naszym celem jest  zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich.  Lista projektów realizowanych z...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 6 maja 2018 r.

Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 6 maja 2018 r. złożono 81 364 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 507,4 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 312,6 mld zł. Umowy o dofinansowanie Do 6 maja 2018 r. podpisano z beneficjentami 34 675 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 185,6 mld zł. ...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 2018 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca PO WER ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 ogłasza nabór nr POWR.01.01.01-IP.16-06-001/18 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy finansowanych z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych...

Wyświetlanie 1 - 10 z 212 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10