Zestawienie umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16

Do pobrania: Zestawienie umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 Załączniki Zestawienie_umow_o_dofinansowanie_projektow_zawartych_w_ramach_konkursu_nr_POWR.01.02.01-IP.16-06-001_16 Zestawienie_umow_o_dofinansowanie_projektow_zawartych_w_ramach_konkursu_nr_POWR.01.02.01-IP.16-06-001_16_10.02.2017 ...

Biuletyn "Lubelskie na rynku pracy" 1-2/22 2017

Zapraszamy do zapoznania się z 22-tym numerem biuletynu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie "Lubelskie na rynku pracy".     

Rekomendacje dla instytucji rynku pracy dotyczące wspierania młodzieży na rynku pracy

Przedstawiamy raporty, które są rekomendacjami dla instytucji rynku pracy. Wskazują najbardziej skuteczne metody dotarcia do osób młodych oraz najbardziej efektywne i miarodajne kierunki wspierania młodzieży. Dzięki rekomendacjom instytucje rynku pracy mogą zaplanować wsparcie, które w najbardziej efektywny sposób pozwoli dotrzeć do młodzieży i udzielić jej właściwie ukierunkowanej pomocy, m.in. w ramach konkursów ogłaszanych w Osi I Osoby młode na rynku pracy Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Rekomendacje...

Komitet do spraw Umowy Partnerstwa

12 lipca 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju odbyło się V posiedzenie Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa. Uczestniczyło w nim ponad 80 przedstawicieli strony rządowej, samorządowej oraz partnerów społeczno-gospodarczych. Posiedzeniu przewodniczył wiceminister Jerzy Kwieciński. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej – Erich Unterwurzacher z DG REGIO oraz Michael Morass z DG EMPLOYMENT. Więcej informacji ...

Instrukcja multimedialna dla beneficjentów korzystających z SL2014

Informujemy o udostępnieniu zaktualizowanej instrukcji multimedialnej dla beneficjentów korzystających z SL2014. Instrukcja jest dostępna pod adresem: http://instrukcja.sl2014.gov.pl Dodatkowo, dostępna jest także angielska wersja instrukcji pod adresem: http://manual.sl2014.gov.pl

Komunikat dotyczący zmian w OGŁOSZENIU O NABORZE I REALIZACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2017 nr naboru POWR.01.01.02-IP.16-06-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Instytucja Pośrednicząca PO WER w związku ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju zawartym w piśmie znak: DZF-V.7610.15.2017.MCh.1 z dnia 23.05.2017 r. wyrażającym zgodę na kontraktację dodatkowych środków w ramach  Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (IZM) informuje o dokonaniu zmian w OGŁOSZENIU O NABORZE I REALIZACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2017 . Do przedmiotowego dokumentu wprowadza się następujące zmiany: - w rozdziale I...

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 PO WER 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Instytucja Pośrednicząca PO WER informuje, iż w związku z podjęciem przez Komitet Monitorujący PO WER w dniu 20 czerwca 2017 r. Uchwały zatwierdzającej zmianę kryteriów dostępu określających datę zakończenia okresu realizacji projektów w zakresie Osi Priorytetowej I Działanie 1.2 PO WER na lata 2014-2020 zmianie uległy zapisy zawarte w Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 Rozdziale IV pkt 4.2 ppkt 4.2.3 Kryteria dostępu.   Zmianie uległo brzmienie kryterium...

Sprawozdanie z realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), przyjęty przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r., realizuje wsparcie ukierunkowane na poprawę funkcjonowania polityk sektorowych oraz interwencję w obszarach, dla których wsparcie z poziomu krajowego wykazuje większą efektywność. Na realizację programu zaplanowano 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego i 252 mln euro z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych . Łącznie przeznaczono na realizację PO WER (środki unijne i budżet krajowy) ponad 5,4 mld...

Jak młodzi mogą korzystać z funduszy unijnych

Bo jak nie Ty, to kto? Funduszowa szansa dla młodych Masz mniej niż 29 lat? Łap  szansę, jaką dają Fundusze Europejskie! I to za darmo. Znajdź pracę, idź na  szkolenie, fajny kurs albo płatny staż. Nie dość, że to wszystko za darmo, to jeszcze  dużo się nauczysz i złapiesz kontakty.  A może po cichu myślisz o własnej firmie - to też jest opcja... Musisz się tylko dobrze rozejrzeć. Tu podpowiadamy, gdzie należy szukać. Od doradcy zawodowego po płatne staże Potrzebujesz rozmowy z doradcą zawodowym?  A może...

Konferencja „Informująco-promująca Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

27 czerwca 2017r. w Białej Podlaskiej odbyła się konferencja „Informująco-promująca Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" zorganizowana przez Wydział Realizacji PO WER wraz z Filią w Białej Podlaskiej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Uczestnikami konferencji byli pracodawcy oraz przedstawiciele samorządu miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego. W trakcie konferencji zaprezentowano działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy wspierające rynek pracy...

Wyświetlanie 1 - 10 z 128 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10