Realizacja projektów przez Urzędy Pracy w ramach PO WER w województwie lubelskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zakończył proces podpisywania umów o dofinansowanie w ramach realizacji projektów PO WER z Powiatowymi Urzędami Pracy oraz Miejskim Urzędem Pracy na rzecz zwiększania możliwości zatrudnienia osób młodych do 30 roku życia pozostających bez pracy zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój to środki ze specjalnej linii budżetowej (kwota alokacji wynosi: 64 289 665,00 zł) oraz pakiet działań ukierunkowane na wsparcie osób młodych ...

Komunikat dotyczący zmian w dokumencie pn. Ogłoszenie o naborze i realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2016 – numer naboru POWR.01.01.02-IP.16-06-001/16.

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca PO WER informuje o zmianie dokumentu: OGŁOSZENIE O NABORZE I REALIZACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2016 nabór numer POWR.01.01.02-IP.16-06-001/16 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na...

Komunikat dotyczący aktualizacji załącznika nr 15 do Regulamin konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15

Zaktualizowany załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 stosuje się z dniem 29 kwietnia 2016 roku tj. od dnia wprowadzenia i zatwierdzenia przez IP POWER zmian dokonanych w przedmiotowym dokumencie. Załączniki Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy.

Aktualizacja materiału o uzyskiwaniu kwalifikacji w projektach EFS

Załączniki Aktualizacja materiału o uzyskiwaniu kwalifikacji w projektach EFS (kwiecień 2016r.) - Podstawowe informacje dotyczace uzyskiwania kwalifikacji

Informacja dla Beneficjentów podpisujących umowy o dofinansowanie

    Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 wraz z załącznikami do umowy – w wersji rejestruj zmiany. Załącznik 6 Wnioski o nadanie_zmianę_wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 12-15 maja

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to ogólnopolskie wydarzenie organizowane już po raz trzeci, podczas którego beneficjenci „otwierają swoje projekty" dla odwiedzających. Realizowane będą w dniach 12 – 15 maja 2016 r. przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z większością instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce. Tegoroczna edycja akcji w sposób szczególny podkreśla rolę przedsiębiorczych postaw ludzi oraz innowacyjność nowych projektów, w sposób priorytetowy wspieranych przez Fundusze Europejskie. ...

Spotkania informacyjno-promocyjne dotyczące konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaprasza podmioty i instytucje zainteresowane aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Tematyka...

Wyświetlanie 171 - 180 z 183 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10