Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich w 2018 roku. Podczas spotkania omówimy formy wsparcia dla osób, które pozostają bez pracy lub chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Zgłoszenia na spotkanie odbywają się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 81 44 16 547, 81 44 16 864  lub pod adresem email: kontakt@feu.lubelskie.pl.

Dla kogo

Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich, a w szczególności osoby, które chcą pozyskać środki na założenie działalności gospodarczej oraz tych wszystkich, którzy planują podnieść swoje kwalifikacje, biorąc udział w bezpłatnych szkoleniach i kursach.

Program szkolenia

 • 10.00 - 10.10 Rejestracja uczestników;
 • 10.10 - 10.30 Oferta sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
 • 10.30 – 11.00 Dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia
 • 11.00 - 11.45 Dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób po 30 roku życia (oferta zaprezentowana przez operatorów)
 • 11.45 – 12.00 Preferencyjne pożyczki na założenie działalności gospodarczej
 • 12.00 – 12.15 Przerwa
 • 12.15 – 12.30 Bezpłatne szkolenia finansowane z Funduszy Europejskich 
 • 12.30 – 12.45 Preferencyjna pożyczka na kształcenie
 • 12.45 – 13.00 Konsultacje indywidualne

________________________________________________________________________________________________________
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaprasza na spotkanie pt. „Lubelskie wspiera młodych"

Dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego na rzecz wsparcia osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
.


Termin spotkania: 1 grudnia 2017 r. o godz. 10.00
Miejsce spotkania: Hotel
Kozak ul. Hrubieszowska 37 w Chełmie.
 
Spotkanie skierowane jest do osób młodych pozostających bez pracy na lokalnym rynku, podmiotów działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób młodych oraz podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny - prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa w spotkaniu poprzez formularz zgłoszeniowy


__________________________________________________________________________________________
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaprasza na spotkanie pt. „Lubelskie wspiera młodych"
Dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego na rzecz wsparcia osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.


Termin spotkanie: 16 listopad 2017 r. o godz. 10.00
Miejsce spotkania: Hotel Koronnym ul. Koszary 7 w Zamościu.


Spotkanie skierowane jest do osób młodych pozostających bez pracy na lokalnym rynku, podmiotów działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób młodych oraz podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnością z powiatu biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny -
prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa w spotkaniu poprzez formularz zgłoszeniowy

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Spotkanie robocze dla Beneficjentów oraz Partnerów realizujących projekty w ramach PO WER Działanie 1.2 POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15

Termin spotkania: 20 października 2017 r. godz. 9.00
Miejsce spotkania: WUP w Lublinie - Wydział Realizacji PO WER sala 100, I piętro ul. Lubartowska 74A w Lublinie.


Spotkanie robocza dla Beneficjentów oraz Partnerów realizujących projekty w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Spotkanie robocze dla Beneficjentów oraz Partnerów realizujących projekty w ramach PO WER Działanie 1.2 POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16

Termin spotkania: 02 października 2017 r. godz. 9.00
Miejsce spotkania: WUP w Lublinie - Wydział Realizacji PO WER sala 100, I piętro ul. Lubartowska 74A w Lublinie.


Spotkanie robocza dla Beneficjentów oraz Partnerów realizujących projekty w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.
Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: k.misiura@wup.lublin.pl
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Spotkanie robocze  dla realizatorów projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Termin spotkania: 25 września 2017 r. godz. 10.00
Miejsce spotkania: WUP w Lublinie - Wydział Realizacji PO WER sala 100, I piętro ul. Lubartowska 74A w Lublinie
.


Spotkanie robocze dla PUP/MUP podmiotów realizujących projekty pozakonkursowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: e.wasag@wup.lublin.pl

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI PT. „WSPARCIE MŁODYCH WARUNKIEM SUKCESU"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie pt. „Wsparcie młodych warunkiem sukcesu", która organizowana jest w ramach działań informacyjno - promocyjnych Wydziału Realizacji PO WER. Wydarzenie to odbędzie się w dniu 11 września 2017 roku o godz. 9.30 w sali kinowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (Plac Teatralny 1).
 Konferencję honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski.

Celem konferencji jest promowanie działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na terenie województwa lubelskiego skierowanych do osób młodych w wieku 15-29 lat (młodzież NEET), a także  zaprezentowanie w jaki sposób projekty realizowane w ramach PO WER wspierają pracodawców i jak fundusze europejskie łamią bariery, umożliwiając osobom z niepełnosprawnością  udział w projektach.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy: osoby młode, Pracodawców, Podmioty realizujące projekty w ramach PO WER, Instytucje działające w obszarze aktywizacji zawodowej na rzecz osób młodych, Instytucje samorządowe, Instytucje Rynku Pracy, Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz Przedstawicieli oświaty..

 

Aby wziąć udział w konferencji należy do 5 września 2017 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy. O udziale w spotkaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 46 35 349, lub e-mail: e.wasag@wup.lublin.pl
Patronat

 


________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Spotkanie informacyjne pt. „Aktywizacja osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020"

Organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku

 

Termin spotkania: 4 sierpnia 2017 r. godz. 09.30

Miejsce Spotkania: Kompleks Gastronomiczno-Rozrywkowo-Hotelowym Lachówka w Świdniku, przy ul. Budowlanej 1 w Świdniku

 

 

Spotkanie informacyjne dla osób młodych (od 15 do 29 r. ż) potencjalnych uczestników projektów, dla instytucji realizujących projekty w ramach PO WER, potencjalnych realizatorów, lokalnych przedsiębiorstw.

Plan spotkania: 

- Otwarcie spotkania i wprowadzenie
- Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie lubelskim
- Osoby młode na rynku pracy - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – jako dobry start dla młodych (przedstawienie oferty programowej dla osób młodych)
- Przerwa kawowa
- Dobre praktyki w ramach projektów PO WER
Fundusze Europejskie bez barier – usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością
- Efektywne warunki zatrudnienia w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
- Wyróżnienia dla pracodawców aktywnych w PO WER-ze
- Lunch
- Dyskusja, wolne wnioski

 


Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu  do dnia 01.08.20117 r.  pocztą elektroniczną na adres: e.galant@praca.gov.pl  lub pod nr tel. 81 461 35 20, 81 461 35 23 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Konferencja informująco-promująca
 Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Termin spotkania:  27 czerwca 2017 r. godz.9.00
Miejsce Spotkania:  „Dworek Jolanta" w Czosnówce, ul. Bialska 66,  21-500 Biała Podlaska
 

 

Program konferencji:

• Otwarcie konferencji
• Wystąpienia oficjalne zaproszonych gości
• „Rynek pracy województwa lubelskiego" – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Filia w Białej Podlaskiej
• Aktualna sytuacja osób młodych na lubelskim rynku pracy – dane statystyczne.- Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
• „Krajowy Fundusz Szkoleniowy jako narzędzie dostosowywania się do wymagań rynku pracy" – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Filia w Białej Podlaskiej
• „Procedura ubiegania się o środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego" – Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej
• „Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy wspierające rynek pracy w województwie lubelskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
• Bezrobocie wśród osób młodych – jak polityka UE wpłynęła na zmianę sytuacji. - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
• Czynniki aktywizacyjne osoby młode. Czynniki aktywności zawodowej osób młodych – Raport z badań ilościowych. Barometr Zawodów. - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
• Bieżąca informacja dotyczące postępu prac nad wdrażaniem PO WER  2014 – 2020.- Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
•  „Zmiany w przepisach prawa pracy dot. umów cywilno-prawnych i umów o pracę. Obowiązki pracodawcy w zakresie przygotowania pracownika do pracy" –  Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej
• „Możliwości uzyskania dofinansowania unijnego przez przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020" – Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
• Lunch

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji pocztą elektroniczną na adres m.piesta@wup.lublin.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 83 343 45 63 lub 605 903 48

 
__________________________________________________________________________________________

Seminarium pt. Problemy młodzieży NEET, a aktualna sytuacja na rynku pracy województwa lubelskiego.

Termin spotkania:  9 czerwca 2017 r. godz.9.00
Miejsce Spotkania: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (sala kinowa), ul. Plac Teatralny 1, Lublin

 
Do udziału w seminarium zapraszamy instytucje zainteresowane tematyką osób młodych,
a w szczególności realizatorów projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na seminarium pt. Problemy młodzieży NEET, a aktualna sytuacja na rynku pracy województwa lubelskiego.
Seminarium realizowane jest w ramach działań informacyjnych prowadzonych przez Wydział Realizacji PO WER, jako jedna z form wspomagających proces realizacji projektów. Proponowany Państwu program seminarium, został opracowany na podstawie przeprowadzonych spotkań, grup roboczych, indywidualnych konsultacji pomiędzy pracownikami Wydziału Realizacji PO WER,
a realizatorami projektów, którzy pomogli wysondować tematy oraz zagadnienia dotyczące projektów skierowanych do osób młodych (tzw. młodzież NEET). Celem seminarium jest wymiana informacji oraz doświadczeń wynikających z działań prowadzonych na rzecz aktywizacji osób młodych tzw. młodzież NEET.
 
Informacje organizacyjne:
 • seminarium odbędzie się 9.06.2017 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (sala kinowa), ul. Plac Teatralny 1, Lublin
 • seminarium rozpocznie się o godzinie 9.00
 • uczestnikom seminarium zapewniony zostanie pakiet materiałów informacyjnych
 • budynek dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • udział w seminarium jest bezpłatny
 • parking na terenie CSK jest płatny
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów tel. (81) 46 35 349 lub 605 903 493
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Spotkanie informacyjne  "Aktywizacja osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020"
organizowane przez WUP w Lublinie Wydział Realizacji PO WER w współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie.


Termin spotkania: 12 maja 2017 r. godz.9.00
Miejsce Spotkania: Hotel Duet ul. Hrubieszowskiej 54, 22-100 Chełm

 

Spotkanie informacyjne dla osób młodych (od 15 do 29 r. ż) potencjalnych uczestników projektów, dla instytucji realizujących projekty w ramach PO WER, potencjalnych realizatorów, lokalnych przedsiębiorstw.

Plan spotkania:
- Otwarcie spotkania i wprowadzenie
- Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie lubelskim
- Osoby młode na rynku pracy - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – jako dobry start dla młodych (przedstawienie oferty programowej dla osób młodych)
- Przerwa kawowa
- Fundusze Europejskie bez barier – usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością
- Dobre praktyki w ramach projektu PO WER
- Lunch
- Efektywne warunki zatrudnienia w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
- Możliwości pozyskania dofinansowania na rzecz realizacji projektów w ramach PO WER dla młodych

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: e.wasag@wup.lublin.pl
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mobilny Punkt Informacyjny PO WER

5 maja 2017r. zapraszamy na bezpłatne konsultacje na których dowiesz się  jak otrzymać wsparcie w ramach PO WER.
Jesteś zainteresowany uzyskaniem wsparcia w ramach PO WER,  pozyskaniem dotacji? Chcesz wiedzieć, czy Twój pomysł otrzyma wsparcie? Jak wygląda droga po środki unijne? Odpowiemy na każde pytanie. Przyjdź na spotkanie!!

5 maja 2017r.  w godz. 08:30 – 11.00 - Urząd Gminy Sawin ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin
5 maja 2017r. w godz. 11:30 – 14.00 - Urząd Gminy Wola Uhruska ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Spotkanie informacyjne  "Aktywizacja osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020"
organizowane przez WUP w Lublinie Wydział Realizacji PO WER w współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Hrubieszowie.


Termin spotkania: 28 kwietnia 2017 r. godz.9.00
Miejsce Spotkania: Restauracja STAROPOLSKA ul. Kolejowa 8B, 22-500 Hrubieszów


Spotkanie informacyjne dla osób młodych (od 15 do 29 r. ż) potencjalnych uczestników projektów, dla instytucji realizujących projekty w ramach PO WER, potencjalnych realizatorów, lokalnych przedsiębiorstw.

Plan spotkania:
- Otwarcie spotkania i wprowadzenie
- Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie lubelskim
Osoby młode na rynku pracy - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – jako dobry start dla młodych (przedstawienie oferty programowej dla osób młodych)
- Przerwa kawowa
- Fundusze Europejskie bez barier – usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością
- Dobre praktyki w ramach projektu PO WER
- Lunch
- Efektywne warunki zatrudnienia w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
- Możliwości pozyskania dofinansowania na rzecz realizacji projektów w ramach PO WER dla młodych

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: e.wasag@wup.lublin.pl

 

 


Spotkanie robocze dla Beneficjentów oraz Partnerów realizujących projekty w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16

Termin spotkania: 27 kwietnia 2017 r. godz. 9.30
Miejsce spotkania: WUP w Lublinie - Wydział Realizacji PO WER sala 100, I piętro ul. Lubartowska 74A w Lublinie.


Spotkanie robocza dla Beneficjentów oraz Partnerów realizujących projekty w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.
Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: e.wasag@wup.lublin.pl

 


Spotkania informacyjne  "Aktywizacja osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020"
organizowane przez WUP w Lublinie Wydział Realizacji PO WER w współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy we Włodawie.


Termin spotkania: 26 kwietnia 2017 r. godz.9.00
Miejsce Spotkania: Hotel SPA "Rusałka", Okuninka VIII/10, 22-200 Włodawa


Spotkanie informacyjne dla osób młodych (od 15 do 29 r. ż) potencjalnych uczestników projektów, dla instytucji realizujących projekty w ramach PO WER, potencjalnych realizatorów, lokalnych przedsiębiorstw.

Plan spotkania:
- Otwarcie spotkania i wprowadzenie
- Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie lubelskim
Osoby młode na rynku pracy - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – jako dobry start dla młodych (przedstawienie oferty programowej dla osób młodych)
- Przerwa kawowa
- Fundusze Europejskie bez barier – usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością
- Dobre praktyki w ramach projektu PO WER - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
- Lunch
- Efektywne warunki zatrudnienia w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego
- Możliwości pozyskania dofinansowania na rzecz realizacji projektów w ramach PO WER dla młodych

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: e.wasag@wup.lublin.pl

 


Spotkanie robocze dla Beneficjentów oraz Partnerów realizujących projekty w ramach konkursu POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15

Termin spotkania: 10 kwietnia 2017 r. godz. 9.30
Miejsce spotkania: WUP w Lublinie - Wydział Realizacji PO WER sala 100, I piętro ul. Lubartowska 74A w Lublinie.


Spotkanie robocza dla Beneficjentów oraz Partnerów realizujących projekty w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.
Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: e.wasag@wup.lublin.pl
Spotkanie Robocze dla Powiatowych Urzędów Pracy/Miejskiego Urzędu Pracy
w ramach naboru nr POWR.01.01.02-IP.16-06-001/17 Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Termin spotkania: 24 marca 2017 r. godz. 09.30
Miejsce spotkania: WUP w Lublinie - Wydział Realizacji PO WER sala 100, I piętro ul. Lubartowska 74A w Lublinie.
Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: e.wasag@wup.lublin.pl

 


Spotkania informacyjno-promocyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru pozakonkursowym nr POWR.01.01.02-IP.16-06-001/17

Termin spotkania: 12 stycznia 2017 r. godz. 10.00
Miejsce spotkania: WUP w Lublinie - Wydział Realizacji PO WER sala 100, I piętro ul. Lubartowska 74A w Lublinie.


Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję IP Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaprasza Powiatowe Urzędy Pracy/Miejski Urząd Pracy zainteresowane aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naboru nr POWR.01.01.02-IP.16-06-001/17 Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe.
Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: e.wasag@wup.lublin.pl

 


Spotkanie robocze dla Beneficjentów oraz Partnerów realizujących projekty w ramach konkursu POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15

Termin spotkania: 16 grudzień 2016 r. godz. 9.00
Miejsce spotkania: WUP w Lublinie - Wydział Realizacji PO WER sala 100, I piętro ul. Lubartowska 74A w Lublinie.


Spotkanie robocza dla Beneficjentów oraz Partnerów realizujących projekty w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia Ludzi młodych, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.
Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: e.wasag@wup.lublin.pl

 Termin konferencji
14.12.2016, godz. 9.00


Informacje o konferencji

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaprasza do udziału w konferencji,
podczas której zaprezentowane zostaną działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na terenie województwa lubelskiego.

Zarejestruj się już dziś!
Liczba miejsc ograniczona.

 


Spotkanie robocze dla Realizatorów projektów (PUP/MUP) w ramach naboru POWR.01.01.02-IP.16-06-001/16
Termin spotkania: 30 listopada 2016 r. godz. 10.00
Miejsce spotkania: WUP w Lublinie - Wydział Realizacji PO WER sala 100, I piętro ul. Lubartowska 74A w Lublinie.
Spotkanie robocze dla Miejskiego i Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy PO WER.

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: e.wasag@wup.lublin.pl
 

 


Spotkanie robocze dla Realizatorów projektów (PUP/MUP) w ramach naboru POWR.01.01.02-IP.16-06-001/16

Termin spotkania: 22 czerwca 2016 r. godz. 10.30
Miejsce spotkania: WUP w Lublinie - Wydział Realizacji PO WER sala 100, I piętro ul. Lubartowska 74A w Lublinie.


Spotkanie robocza dla Realizatorów projektów (PUP/MUP) w ramach PO WER, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: e.wasag@wup.lublin.pl
 

 


Spotkanie robocze dla Realizatorów projektów (PUP/MUP) w ramach naboru POWR.01.01.02-IP.16-06-001/16

Termin spotkania: 31 maja 2016 r. godz. 10.00
Miejsce spotkania: WUP w Lublinie - Wydział Realizacji PO WER sala 100, I piętro ul. Lubartowska 74A w Lublinie.


Spotkanie robocza dla Realizatorów projektów (PUP/MUP) w ramach PO WER, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: e.wasag@wup.lublin.pl
 

 


Spotkania informacyjno-promocyjne dotyczące konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaprasza podmioty i instytucje zainteresowane aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Tematyka spotkań:
•PO WER na lata 2014-2020
-SOWA i SL2014 – nowe narzędzia informatyczne
-dokumenty programowe
-termin oraz sposób składania wniosku o dofinansowanie
•Podstawowe informacje o konkursie
-przedmiot konkursu
-grupy docelowe
-wskaźniki projektu
-personel projektu
-zasady udzielania finansowania – kwalifikowalność wydatków
-etapy oceny wniosków o dofinansowanie

19 kwietnia 2016 r. – godz. 10.00, pl. Niepodległości 1, Chełm
(sala nr 100, siedziba Delegatury  Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie)

20 kwietnia  2016 r. – godz. 11.00, ul. Warszawska 14, Biała Podlaska
(aula nr 8, siedziba Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej)

21 kwietnia 2016 r. – godz. 10.00, ul. Partyzantów 3, Zamość
(sala konferencyjna A, siedziba Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu)

22 kwietnia 2016 r. – godz. 10.00, Lubartowska 74A, Lublin (pokój 100, I piętro, Wydział Realizacji PO WER Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie)

25 kwietnia  2016 r. – godz. 10.00, Lubartowska 74A, Lublin (pokój 100, I piętro, Wydział Realizacji PO WER Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie)

Równocześnie informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny. Do uczestnictwa w spotkaniu ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zapraszamy max. dwóch przedstawicieli z danej instytucji. O uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania organizowane są w budynkach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami.
Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego tutaj.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu tel: 081 46 35 349 lub e-mailem: power@wup.lublin.pl.

Spotkania informacyjno-promocyjne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 


Spotkania informacyjno-promocyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru pozakonkursowym nr POWR.01.01.02-IP.16-06-001/16

Termin spotkania: 23 lutego 2016 r. godz. 10.00
Miejsce spotkania: WUP w Lublinie - Wydział Realizacji PO WER sala 100, I piętro ul. Lubartowska 74A w Lublinie.


Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję IP Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaprasza Powiatowe Urzędy Pracy/Miejski Urząd Pracy zainteresowane aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naboru nr POWR.01.01.02-IP.16-06-001/16 Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe.

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesłać na adres e-mail: m.turczyn@wup.lublin.pl