Dowiedz się więcej o programie

W tej sekcji dowiesz się więcej o zasadach działania programu, zapoznasz się z prawem i dokumentami. Znajdziesz tutaj adresy punktów informacyjnych oraz zawiadomienia o szkoleniach i konferencjach.

 

Wiadomości WUP Lublin

Zmiany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zatwierdzone przez Komisję Europejską.